Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A road trip to an English speaking country

Skapad 2020-04-23 13:57 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
You are going on a road trip to an English speaking country and you are going to keep a journal or blog about it.

Innehåll

Projekt - Fördjupning av engelsktalande land

Välj ett land som har engelska som officiellt språk och ge dig ut på en resa. Du skriver varje dag en ny blog post. Variera längden på inlägggen beroende på hur utvecklat du ska uttrycka dig. 

Antingen skriver du i ett dokument eller med hjälp av Google Sites (finns i appar). 

Redovisa dina källor.

 

Tidplanering

Projektet v. 17-22 

Test v. 23  Du visar dina kunskaper kring engelsktalande länder. Inga hjälpmedel.

 

Bedömningsgrunder - Vad ska du visa? 

- Uttrycka dig på engelska i tal och skrift

- Kunna använda källor

- Visa dina kunskaper av engelsktalande länder och reflektera över likheter och skillnader med egna erfarenheter

Matriser

En
Bedömningsmatris Eng åk 7-9 Lgr 11

E
C
A
HÖRFÖRSTÅELSE
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta...
...tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
...väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i olika genrer.
...såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
LÄSFÖRSTÅELSE
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... Du visar din förståelse genom att...
...tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. - översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
...väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. - välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. - välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
ANVÄNDA KÄLLOR
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt...
...med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
...på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
...på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion
MUNTLIG FRAMSTÄLLNING
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig...
... enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
...relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande ...med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
...relativt varierat, tydligt och sammanhängande ...med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig...
... enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
...relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande ...med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
...relativt varierat, tydligt och sammanhängande ...med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
INTERAKTION
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig... Du kan välja och använda dig av...
...enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. - i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
...tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. - fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
...tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. - väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
ENGELSKTALANDE LÄNDER
Du kan diskutera... Du kan göra...
...översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. ...enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
...utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. ... välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
...utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. ... välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: