Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Odlarskola frö, odling, pollinering, humlor och bin 2020

Skapad 2020-04-23 14:11 i Knappekullaskolan Lerum
Grundsärskola 1 – 5 Bild Slöjd Naturorienterande ämnen Svenska
Nu är våren här och vi ska så frön, plantera och följa hur de växer. Vad behöver en växt för att leva och vad är fotosyntes. Vi dokumenterar med bild och text. Vi kommer att beröra begrepp som pollinering och fröspridning. Vi tittar närmare på bin och humlor och deras betydelse för allt levande.

Innehåll

Konkreta mål:

Du vet att man kan samla frön.

Du vet hur man sår och sköter en växt.

Du vet att man kan göra fågelmat.

Du vet att man kan äta och plocka något av det vi odlat.

Du kan göra egna namnpinnar.

Du vet att en växt behöver sol och vatten för att växa.

Du kan förklara till bilder och säga något om fröspridning och pollinering

Du vet att humlor och bin är så viktiga för allt levande på jorden.

Du kan säga något om fotosyntes.

 

Du kommer visa att du kan genom att:

Praktiskt arbeta med odling och skötsel av växter.

Delta i samtal.

Svara på frågor

Redovisa arbetsuppgifter

Beskriva med egna ord vad som händer i bilder.

 

 

 

Arbetssätt:

Du ska få följa hur en växt förvandlas från frö till planta.

Du ska få sköta om plantan och regelbundet följa utvecklingen.

Du kommer att dokumentera dina observationer med bild och text.

Du kommer att få göra upprepade mätningar som kommer föras in i ett tillväxtdiagram.

Du kommer att få se filmer, reflektera och samtala.

Du kommer att arbeta på egen hand och i mindre grupp.

Du kommer att få redovisa ditt arbete muntligt för övriga klassen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  1-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  1-3
 • Djur och växter i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker.
  Sl  1-3
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder och bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
  Bl  E 6
 • Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • Eleven kan också medverka i att använda någon given hantverksteknik.
  Sl  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan använda entaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om människa, djur och natur.
  NO   3
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa enkla meningar i elevnäratexter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv   3
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: