Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi- Sveriges natur

Skapad 2020-04-23 14:44 i Nygårdskolan Borlänge
Beskrivning av Sveriges natur.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Sveriges natur och naturresurser.

Innehåll

Konkretisering av mål

Efter arbetsområdet ska du:
- kunna ge en beskrivning av Sveriges natur och naturresurser.
- kunna placera ut ett urval av orter, vattendrag, sjöar m.m. på en blindkarta.

Förankring i kursplanens syfte

Kapitlet syftar till att ge en beskrivning av Sveriges natur och naturresurser.

Utveckla förmågan att:
Använda geografiska verktyg;
utveckla och presentera kunskaper om olika naturtyper och naturtillgångar; 
göra jämförelser;
se skillnader och likheter;
utforska närområde och naturområden i Sverige;
presentera resultat med hjälp av geografiska begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Innehåll

Arbetsområdet innehåller bla detta ur det centrala innehållet:
Årstider och skillnader i temperatur.
Vad som är typiskt för svensk natur.
De största sjöarna, älvarna och bergen i Sverige.
Svenska naturresurser som forsande vatten, skog, lerjord och järnmalm.
Hur Sverige delas in efter olika slags natur.

Arbetssätt/Undervisning

Textläsning.
Arbetsuppgifter i arbetsboken.
Film
Diskussioner
Övningar i att placera ut orter, vattendrag, sjöar m.m. på en blindkarta.

Bedömning

Hur du löser uppgifter i arbetsboken.
Deltagande i diskussioner.
Antalet platser du kan placera på en blindkarta

Uppgifter

 • Läxa geografi vecka 16

 • Läxa geografi vecka 16 - vattendrag

 • Läxförhör Geografi, vecka 15 -sjöar

 • Läxförhör Geografi, vecka 16 - älvar och åar

 • Läxförhör Geografi, vecka 15 - sjöar

 • Läxförhör Geografi, vecka 16 - älvar och åar

 • Läxförhör Geografi - städer i Sverige

 • Geografi läxförhör - städer i Sverige

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sveriges natur

Ny nivå
Ny nivå
---------->
Ny nivå
--------->
Geografi åk 4 och 5
 • Ge  E 6
Jag kan använda kartboken och förstår några av kartans tecken.
Jag kan använda kartboken och förstår de flesta av kartans tecken.
Jag kan använda kartboken och förstår kartans tecken.
 • Ge  E 6
Jag känner till något om vårt land och dess geografi t ex olika klimat- och naturtyper.
Jag känner till något om vårt land och dess geografi t ex olika klimat- och naturtyper.
Jag känner till något om vårt land och dess geografi t ex olika klimat- och naturtyper.
 • Ge  E 6
Jag börjar förstår innebörden av väder, klimat årstider.
Jag förstår innebörden av väder, klimat årstider.
Jag förstår och kan förklara innebörden av begreppen väder, klimat årstider.
 • Ge  E 6
Jag börjar känna till att vårt land delas in i landskap och kan namnge några.
Jag känner till att vårt land delas in i landskap och kan namnge några.
Jag känner till att vårt land delas in i landskap, kan namnge några och placera ut dem på en karta.
 • Ge  E 6
Jag börjar känna till att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland.
Jag känner till att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland.
Jag känner till att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland. Du kan placera in dem på en karta.
 • Ge  E 6
Jag kan namnge de tre största städerna.
Jag kan namnge de tre största städerna och placera ut dem på en karta.
Jag kan namnge de tre största städerna och ytterligare 10 samt placera ut dem på en karta.
 • Ge  E 6
Jag känner till och kan namnge de två största sjöarna.
Jag känner till och kan namnge de största sjöarna, älvarna och berg.
Jag känner till och kan namnge de största sjöarna, älvarna och berg samt placera ut dem på en karta.
 • Ge  E 6
Med stöd kan jag och förstår de fyra väderstrecken.
Jag kan och förstår de fyra väderstrecken.
Jag kan, förstår och kan använda de fyra väderstrecken.
 • Ge  E 6
Jag känner till några naturtillgångar i Sverige.
Jag känner till naturtillgångar i Sverige och var de finns.
Jag känner till naturtillgångar i Sverige, var de finns och vad man tillverkar av dem.
 • Ge  E 6
Hållbar utveckling Jag kan kan göra val i vardagslivet utifrån ett miljöetiskt och hållbart perspektiv.
Hållbar utveckling Jag kan kan göra val i vardagslivet utifrån ett miljöetiskt och hållbart perspektiv. Du kan samtala, diskutera och ställa frågor om detta.
Hållbar utveckling Jag kan kan göra val i vardagslivet utifrån ett miljöetiskt och hållbart perspektiv. Du kan samtala, diskutera och ställa frågor som för samtalet framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: