Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B VT

Skapad 2020-04-23 15:02 i Lingenässkolan Kristianstad
Favoritmatematik 2B
Grundskola 2 Matematik
Vi arbetar med Favoritmatematik 2B. Vi lär oss på olika sätt, kooperativt lärande, filmer, genomgångar och eget arbete.

Innehåll

 

 Vad vi ska lära oss:

     Multiplikation och problemlösning

 • Multiplikation med 3 och 4

 • Strategier för problemlösning

    Taluppfattning och huvudräkning

 • Talen 0-1000

 • Positionssystemet, ental, tiotal och hundratal

 • Tal i olika kulturer genom historien

 • Att jämföra och storleksordna tal

 • Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0 till 100

 • Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0-1000

    Geometri

 • Namnen på olika geometriska former

 • Olika geometriska formers egenskaper 

 • Jämföra och sortera olika geometriska former

 

    Hur ska jag visa vad jag kan?

 • Genom att vara delaktig på genomgångarna, i laborativa övningar och arbeta med uppgifter från matteboken.
 • Muntlig återkoppling på diagnoser och under lektionstid
 • Diagnoser 

     Hur kan vi arbeta för att komma dit?

 • Kooperativ lärande
 • Öva i matematikboken
 • Eget arbete
 • Träna på läxan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik VT åk 2

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Multiplikation
Att förstå sambandet addition och multiplikation 3:ans och 4:ans multiplikationstabell
Jag kan skriva multiplikation som addition. Jag är osäker på tabellerna.
Jag kan skriva både addition och multiplikation. Jag kan 2, 5 och 10:ans tabell. Jag tränar 3 och 4:ans tabell.
Jag kan skriva och förstår sambandet addition och multiplikation. Jag kan 2, 5, 10, 3 och 4:ans tabell. Jag kan använda multiplikation i olika situationer
Problemlösning
Jag kan med stöd lösa en problemlösning och använda mig av lämpligt räknesätt.
Jag kan lösa en problemlösning och använda mig av lämpligt räknesätt. Jag kan också berätta eller visa hur jag löste problemet.
Jag kan lösa en problemlösning och använda mig av lämpligt räknesätt. Jag kan också berätta eller visa på flera olika sätt hur jag löste problemet.
Positionssystemet
Att förstå positionssystemet, ental, tiotal och hundratal, tusental
Jag kan ental och tiotal upp till 100
Jag kan ental, tiotal och hundratal från 0-500.
Jag kan ental, tiotal, hundratal och tusental. 0-1000
Taluppfattning
Huvudräkning 0-1000
Jag kan med stöd räkna huvudräkning mellan 0-100
Jag kan räkna huvudräkning mellan 0-100.
Jag kan räkna huvudräkning mellan 0-1000.
Skriftlig räknemetod
Uppställning
Jag tränar på uppställning med och utan tiotalsövergång i talområdet 0-100.
Jag kan uppställning med och utan tiotalsövergång i talområdet 0-100.
Jag kan uppställning med och utan tiotalsövergång i talområdet 0-1000.
Geometri
Begrepp
Jag kan med stöd namnge olika geometriska former.
Jag kan namnge olika geometriska former.
Geometri
Egenskaper
Jag kan med stöd beskriva olika formers egenskaper.
Jag kan beskriva olika formers egenskaper.
Jag kan beskriva de flesta formernas egenskaper.
Geometri
Jämföra och sortera
Jag kan med stöd jämföra och sortera olika former.
Jag kan jämföra och sortera olika former.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: