Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare

Skapad 2020-04-23 15:48 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 3 Svenska
Ett brott har begåtts. Det finns flera misstänkta, men vem är egentligen skyldig? I det här arbetsområdet kommer du få skriva egna deckare, vi kommer att läsa deckare och vi kommer att kolla på deckarserier.

Innehåll

Vad och hur ska vi göra? 

I det här arbetsområdet kommer vi skriva egna deckare, vi kommer att läsa deckare och vi kommer att kolla på deckarserier som exempelvis Ture Sventon. Vi kommer att utgå från läromedlet clio.me och fokusera på att beskriva personer och karaktärer. Vi kommer också att fokusera mycket på hur man får till en bra dialog i en deckare och hur man bygger upp spänning med att lämna ut ledtrådar på vägens gång. 

Syfte: 

Deckare är en typ av berättande text. Vi har tidigare skrivit andra typer av berättande texter. En deckares syfte är att vara spännande och underhållande. 

Hur kommer du att bedömas? 

Du kommer att bedömas genom två stycken olika uppgifter. En där du ska beskriva din detektiv och en dialog med en annan klasskamrats detektiv. I den uppgiften kommer du både att få skriva och spela upp din dialog. Den andra uppgiften är att du ska få skriva en egen deckare som har sin utgångspunkt i den karaktär som du har skapat. 

 

Inspiration

Här nedan kommer två exempel på trailers till filmer/serier som är deckare. 

Lassemaja: 

Ture Sventon: 

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska åk 2-3

på väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Skriva texter
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Elevnära texter
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Ämnesspecifika ord & begrepp
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Ge omdömen, bearbeta och förtydliga
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Berätta tydligt
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: