👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅR 7 HISTORIA- HÖGKULTURER FRAN TILL 1700- TALET

Skapad 2020-04-23 15:31 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Historia
FORNA CIVILISATIONER OCH HÖGKULTURER - Hur gick människan från att vara jägare och samlare till att kunna jordberuk och leva som vi gör idag? När slutat vi har flytta runt och bo på samma plats ? När började stora städer, religioner, olika yrken grupper i samhället att finnas? Vilka samhället har försvunnit och vilka finns kvar? Vilka har haft framgång och vilka försvann fort? Vad var orsakerna til ldetta och vilka konsekvenser ledde det till? Många frågor blev detta men det är detta du nu ska få lära dig! Du kommer även få födjupa dig i forna Egypten, Antikens grekland och Romarriket.

Innehåll

·         INNEHÅLL

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700

Ø  Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Ø  Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Ø  Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

 

Hur historia används och historiska begrepp

Ø  Några historiska begrepp (antiken) samt olika syn på deras betydelser.

Ø  Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Ø  Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 

quizlet: Högkulturer fram till 1700 talet - begrepp 

filmer delade TILL DIG på STUDI.SE ELLER SOM LIGGER UNDER HISTORIA. 

 

 film sli.se ( KLICKA PÅ film för länk)  Antikens Egypten - Stora civilisationer

film sli.se   Stora civilisationer - Mesopotamien

film sli.se    Antikens Grekland - Stora civilisationer

film.sli  Romerska riket - Stora civilisationer

 

LÄNKAR TILL MARCUS HENRIKSSONS YOU TUBE KANAL

OLIKA TIDSEPOKER I  HISTORIEN https://www.youtube.com/watch?v=stHRieIbC6I&list=PLPk82YvgxhSNkQET5puHGaJiBItyixfUI&index=66&t=0s

 

Världens historia del 4  DE FÖRSTA MÄNNISKORNA: https://www.youtube.com/watch?v=4YTgAC6b0og&list=PLPk82YvgxhSNkQET5puHGaJiBItyixfUI&index=60&t=0s

Världens historia del 5: Stenåldern och jordbruksrevolutionen https://www.youtube.com/watch?

Världens historia del 6: Bronsåldern och Gamla riket i Egypten https://www.youtube.com/watch?v=2XDqisnhDJw&list=PLPk82YvgxhSNkQET5puHGaJiBItyixfUI&index=58&t=0s

 

Världens historia del 7 - Mesopotamien. https://www.youtube.com/watch?v=QT0l4nYTJWo&list=PLPk82YvgxhSNkQET5puHGaJiBItyixfUI&index=56

 

Världens historia del 8 - Antikens Grekland:https://www.youtube.com/watch?v=wTEPoHbYleg&list=PLPk82YvgxhSNkQET5puHGaJiBItyixfUI&index=55

 

Världens historia del 9 - Alexander den store och hellenismen : https://www.youtube.com/watch?v=mg5RqcueYEI&list=PLPk82YvgxhSNkQET5puHGaJiBItyixfUI&index=54

 
Världens historia del 10 - Flodkulturerna Indien och Kina https://www.youtube.com/watch?v=cX_Ykaof3M4&list=PLPk82YvgxhSNkQET5puHGaJiBItyixfUI&index=53

 

Världens historia del 11 - Inkariket https://www.youtube.com/watch?v=xbtBGBb6948&list=PLPk82YvgxhSNkQET5puHGaJiBItyixfUI&index=52

 

Världens historia del 12 och 13 - Romarrikets uppgång   https://www.youtube.com/watch?v=J1TePZ3cUF4&list=PLPk82YvgxhSNkQET5puHGaJiBItyixfUI&index=51

 

Världens historia del 14 och 15 - Romarrikets fall   https://www.youtube.com/watch?v=tC3chGGW--I&list=PLPk82YvgxhSNkQET5puHGaJiBItyixfUI&index=48

 

 

 

Uppgifter

  • PLANERING + AREBTSUPPGIFTER WORD-

  • SCANNAD PLANERING + ARBETSUPPGIFTER

  • HISTORIEBOKENS SIDOR SCANNADE

  • PPT HÖGKULTURER

  • GREKLAND OCH ROMARRIKET