Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska v17

Skapad 2020-04-23 15:32 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Det är en del i vårt läs- och skrivprojekt. Du ska kunna skriva ett brev till en kompis, berätta vad du heter, vad du bor, var du har intressen och vad du vill göra med hen. Glöm ej ditt namn.
Grundskola 3 Svenska
Ni ska öva och skriva ett brev till en kompis och berätta om din skola.

Innehåll

 

Planering - 

Läs och fundera på följande frågor, skriv ner dina tankar och lägg de via Chat 

Diskussionsfrågor:

1. Vad heter du?

2. Hur gammal du?

3. Vilken skola går du i Lund? Vilken årskurs?

4. Vad är dina intressen? Gillar du sport? Har du några favorit skolämne? 

5. Vad tror du din kompis intresserad av dig? Vad vill hen vet om dig? Vilken årskurs går hen? Gillar han sport? Gillar hen läxor? 

6. Rita en bild av dig själv? 

 

Se film på YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=i0McaR4dshM

 

Skriv klart brevet, läs det för mamma eller pappa och fråga vad de tycker ditt brev? 

 

Lägg brevet här på UNIKUM. Lärare ge bedömning. 

 

Lycka till med arbetet! 

Hälsningar

Tina 

Uppgifter

 • Brev - berätta om din skola

 • Skriv ett brev till en kompis

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Svenska år 3 Mårtenskolan

Läsa
Jag kan göra paus vid skiljetecken när jag läser.
Jag kan läsa en text med viss inlevelse inför en grupp.
Jag kan läsa böcker som passar min ålder och sedan berätta eller skriva om dem så att andra förstår.
Jag kan läsa och förstå texter som vi använder i skolarbetet och sedan använda mig av dem när jag berättar eller skriver.
Skriva
Jag kan skriva tydligt så att andra kan läsa vad jag skriver.
Jag kan skriva en berättelse där det går att följa och förstå vad som händer.
Jag kan skriva en text om något vi arbetar med så att andra förstår den.
Jag kan stava vanligt förekommande ord ex som, och, också.
Jag kan sätta ut stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken på rätt ställe i mina texter.
Jag kan skriva en text på datorn och infoga en bild.
Tala, lyssna och samtala
Jag kan berätta om vanliga händelser så att andra förstår.
Jag kan förstå och följa enkla uppgifter som någon annan förklarar för mig.
Jag kan förklara en enkel uppgift för andra så att de kan förstå och följa uppgiften.
Jag kan uttrycka min åsikt och deltar aktivt i en diskussion.
Berättande texter och sakprosatexter.
Jag kan läsa dikter och skriva egna dikter.
Jag känner till några barnboksförfattare och illustratörer.
Jag kan förstå instruerande texter ex en arbetsinstruktion i flera led.
Språkbruk
Jag kan använda ord för att uttrycka mina känslor, kunskaper och åsikter.
Jag vet några olika sätt jag kan träna på att minnas saker ex ramsor, skriva ner punkter, tankekartor
Jag kan se skillnad mellan talspråk och skriftspråk.
Informationssökning och källkritik
Jag är källkritisk när jag hittar information på internet och i böcker. Jag tänker på hur textens avsändare kan påverka innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: