Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optisk konst.

Skapad 2020-04-23 15:38 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 6 – 9 Bild
Vi arbetar med hantverksmässiga tekniker och med inspiration ifrån Modern konst! Vi ser på filmer med olika typer av uppgifter.

Innehåll

Övergripande planering

Arbetsbeskrivning

1. Konstinriktning Optisk konst introduceras för eleverna. Vi skapar en A5 bild med optisk effekt. Tidsåtgång: c.a 1-2 lektioner.

2. Bildportfolio introduceras, optisk A5 bild från föregående lektion redovisas där. Vi arbetar med Bildbegrepp som är typiska för        tvådimensionellt Bildskapande.

3. Eleverna skapar valfritt en bild med inspiration från konstinriktningen optisk konst, förslagsvis i A3. Förts analyserar vi bilder och dess praktiska process.

Syfte

Övning "Optisk konst-Tolkning av historiska referenser" ger eleven möjlighet att utifrån inspiration ifrån modern konst tolka varierande arbetsmetoder inom området och att utforma ett optisk arbete.

Eleven ges instruktioner i hur papper kan beskäras med olika metoder, papprets standardmodeller och vad olika typer av blyerts/linjaler/radergummin har för olika egenskaper. Ämnesspecifika begrepp bearbetas.

 

Bedömning

Eleven bedöms i förmågan att använd material och hantverksmässiga tekniker på ett korrekt sätt utifrån tilldelad instruktioner och i förmågan att välja handlingsalternativ som leder arbets-processen framåt.

Eleven bedöms i förmågan att utifrån tilldelade historiska och nutida referenser skapa idéer för eget bildskapande och genomföra dem på ett fungerande som påvisar förmågan att hantera bildkomposition.

Förmågan att ge omdömen om personlig arbetsinsats i form en enklare redovisning/dokumentation bedöms.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9

Matriser

Bl
Arbetsmatris i bild (arbetsprocessen)

Underkänd nivå
Grundläggande nivå
Ganska avancerad nivå
Avancerad nivå
.
Handledning, stöd och instruktion
Har svårigheter att arbeta efter instruktioner. Behöver kontinuerligt stöd och handledning.
Arbetar till viss del efter instruktioner. Behöver ibland stöd eller handledning.
Arbetar oftast efter och tillämpar viss tidigare instruktion. Behöver sällan stöd eller handledning.
Arbetar alltid efter instruktioner och tillämpar även tidigare information och handledning.
Kreativitet och självständighet
Saknar egna idéer och har svårt att lösa praktiska problem.Visar inget eget initiativ.
Har ibland egna idéer och l visar ibland eget initiativ och ansvar. Visar viss självständighet i sitt arbete.
Utgår oftast från egna idéer och visar oftast eget initiativ och ansvar. Visar oftast självständighet i sitt arbete.
Utgår alltid från egna idéer och visar alltid eget initiativ och ansvar. Arbetar helt och hållet självständigt.
Materiel, tekniker och metoder
Har svårt att använda passande materiel, teknik och metod.
Kan ibland använda passande materiel, teknik och metod.
Kan oftast använda passande materiel, teknik och metod
Kan alltid använda passande materiel, teknik och metod.
Färg, form, komposition och helhet.
Har svårighet att anpassa färg och form till en helhet
Kan ibland anpassa färg, och form till en helhet
Kan oftast anpassa färg, och form till en helhet
Kan alltid anpassa färg och form till enl helhet på ett uttrycksfullt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: