Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sigma 4b kap 4 Area, omkrets & skala

Skapad 2020-04-23 15:55 i Centralskolan Lerum
Addition och subtraktion talområde 0-10 000
Grundskola 4 Matematik
I detta arbetsområde ska du få träna på att räkna ut area och omkrets på olika sätt. Du kommer också att få träna på vad skala är och hur man räknar på den.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Sigma 4b kap 4 Area, omkrets & skala

Omkrets, area & skala

Ej visade kunskaper
Delvis visade kunskaper
Visade kunskaper
Visat fördjupade kunskaper
Se samband mellan omkrets och area
Räkna ut omkretsen av en figur
Räkna ut arean av en kvadrat och rektangel
Förstå och omvandla enligt skala
Räkna ut arean av en figur
Räkna ut arean av en rektangel eller kvadrat
Förstora och förminska till olika skalor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: