Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 8 - Avslutningsveckor - v.18-24

Skapad 2020-04-23 16:45 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Nu är det bara 9 lektioner kvar innan sommaren! Vi avslutar med att testa hörförståelse, jobba med knep och knåp och sammanfatta vad vi gjort under terminen.

Innehåll

v.18

 

Tisdag 28/4

 

Lyssna på Feriengast s.90TB. Översätt tillsammans i helklass.

 

Hörförståelse. Ferienjob s.112AB.

Skriv en egen annons för ett jobb du skulle vilja ha. Följ exemplet i AB s.112.

 

Titta på SKAM Deutschland + arbetsblad.

 

 

Torsdag 30/4

 

Mit der Fähre. Öva på dativ med uppgift 1 s.113AB. Jobba två och två.

 

Micki – arbetsblad som tränar läsförståelse. Du får det av Ronja, det finns även i Teams. 

 

Kahoot

 

 

v.19

 

Tisdag 5/5

 

Der erste Computer s.49TB. Lyssna och svara på frågor

 

Titta på SKAM Deutschland + arbetsblad

 

Jobba med knep och knåp-häftet. Du får det av Ronja och det ligger också i Teams 

 

 

Torsdag 7/5

 

Hörförståelsetest 

Du kan inte förbereda dig för testet, utan kommer bara till lektionen som vanligt. 

 

Enskilda samtal med Ronja, angående betygsläget och eventuella kompletteringar.  Under tiden, jobba med knep och knåp-häftet som du fick på förra lektionen.

 

Vi övar på vår vanliga Kahoot

 

 

v.20

 

Tisdag 12/5

Film 

 

Torsdag 14/5

 

Film 

 

v.21

 

Tisdag 19/5

 

Ut och leta saker! Följ instruktioner som ni får av Ronja för hur ni ska gå. Ta selfies på platserna i instruktionerna.

Vi övar på vår vanliga Kahoot

 

Torsdag 21/5

RÖD DAG – INGEN TYSKA

 

 

v.22

 

Tisdag 26/5

 

Vi testar vår vanliga Kahoot – sista försöket!

Titta på SKAM Deutschland

 

Hur har det gått med Knep och knåp?

 

 

Tid för kompletteringar

 

 

Torsdag 28/5

 

Fika

Utvärdering

Tid för kompletteringar

 

v.23

 

Tisdag 2/6

 

ELEVENS VAL – INGEN TYSKA

 

Torsdag 4/6

 

ELEVENS VAL – INGEN TYSKA

 

v.24

 

Tisdag 9/6

 

Skolavslutning!! 


TREVLIG SOMMAR! 

Matriser

Tyska matris

F
E
C
A
Läsa och förstå
Texter, tal, välbekanta ämnen
Når inte kunskapskraven ännu Komplettering krävs
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visa förståelse genom att kommentera
Når inte kunskapskraven ännu Komplettering krävs
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för hör- och läsförståelse
Når inte kunskapskraven ännu Komplettering krävs
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: