Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgift till Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian

Skapad 2020-04-23 19:19 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Läsförståelse och skrivuppgift i form av brev till författare.
Grundskola 7 Svenska
Skrivuppgift till boken Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian av Sherman Alexie.

Innehåll

Vi har under flera veckor läs och diskutera boken Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian av Sherman Alexie.  Som avslutning har ni skrivit en reflekterande text om huvudpersonen och bokens centrala händelser. I den här texten har du möjlighet att visa din läsförståelse, och din skriftliga färdighet.

/Marianne PH

 

 

Matriser

Sv
Läsförståelse och skrivande

Ännu inte uppnått nivå E
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsförståelse
  • Sv  A 9
Eleven kan inte göra enkla sammanfattningar där det finns kopplingar till tidsaspekter och orsakssamband. I och med det visar eleven ännu inte en grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Skrivande
  • Sv  C 9
Eleven skriver olika texter utan språklig variation. Texten saknar textbindning och är inte anpassad till den texttyp den är tänkt att vara.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp.
Skrivande
Eleven kan ännu inte använda språkliga normer och strukturer på ett fungerande sätt, såsom användning av stor bokstav och skiljetecken.
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter väl fungerande språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: