Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema våren

Skapad 2020-04-23 20:28 i Bålbroskolans fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 9
Undervisningen på fritidshemmet ska komplettera skolan genom att det ska var ett lärande som är situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat. Undervisningen ska även utmana eleverna att inspireras i nya upptäckter. Under vecka 19-22 kommer vi på Nyckelpigan arbeta kring tema våren i samarbete med skolan. Eleverna kommer få välja om man vill vara med i gruppen för skapande av olika vårblommor eller följa med ut i skogen och lära om olika vårblommor/vårtecken på ett lekfullt sätt.

Innehåll

Rubrik/Titel/Tema

 Tema Våren

Tidsperiod

 V.19-22

Vad ska vi lära oss? (läroplanens mål, hämtas i kap 1 och 2)

I skolan/fritidshemmet ska vi ansvara för att eleverna:

 • Kan lära sig att ta ett personligt ansvar, därför låter vi dem själva få välja hur de vill arbeta kring temat. På så sätt får de utveckla sin förmågan att utöva inflytande och ta ansvar.  
 • Arbetar mot läroplansmålen
  -Visa respekt för och omsorg om så väl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  -Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt.
  -Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
 • Blir delaktiga i våra tankar kring temat så att alla är med på vad som ska hända och utifrån det kunna göra de val som passar deras intresse.

Förmågor och Centralt innehåll (för att förtydliga fritidshemmets läroplansuppdrag)

I fritidshemmet ska eleven ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
 • Skapa och upprätthålla goda relationer och kunna samarbeta.

Undervisningen i fritidshemmet ska ge eleverna möjlighet att:

 • Skapa med olika material, redskap och tekniker för att uttrycka sig.
 • Genom olika sätt få utforska företeelser och samband i naturen.
 • Få ha utevistelse under olika årstider samt möjligheten till närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen.

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • V.19 kommer vi alla gå till skogen och här kommer gruppen bli indelad i fyra mindre grupper.
  Vi kommer prata om solrosens livscykel och sen kommer eleverna själva få så en solros. Dessa kommer sen stå i elevernas klassrum så de tillsammans kan följa vad som händer.
 • V.20 kommer eleverna ha valt om man vill följa med på uppdrag i skogen där vi kommer prata om vårblomor/vårtecken.
  De som valt att skapa kommer vara kvar inne och prata om vårblommor och börja göra stora vitsippor vi kommer hänga upp inne.
 • V.21 kommer skogsgruppen leka en memorylek kring våren.
  Skapargruppen kommer göra klart vitsipporna och sen börja skapa körsbärsträd av popcorn.
 • V.22 kommer skogsgruppen repetera vårblommor och få gå på tur och fota vårtecken med Ipad.
  Skapargruppen gör klart körsbärsträden och skapar sen tussilago utifrån olika tekniker, tex gaffelmålning.

Hur ser vi att vi når målet?

 • Vi kommer sätta upp alstrena som skapargruppen gjort så föräldrar, eleverna och lärare kan se vad vi gjort.
 • Skogsgruppen fotar och sen sätter vi upp ett collage där föräldrar, eleverna och lärare kan se vad vi gjort. 
 • Vi dokumenterar även via lärloggen på unikum.
 • Under dessa veckor kommer vi observera vad eleverna lär sig.
 • Vi avslutar med att utvärdera med eleverna och även i personalgruppen.

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: