Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokpresentation

Skapad 2020-04-23 22:14 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Eleverna har lånat varsin skönlitterär bok. De har gjort en egen läsplanering och efter fem veckor ska boken vara utläst. När de har läst ut boken får de förbereda en presentation på sin iPad.

Innehåll

I sin presentation i Keynote ska de få med en bild på boken, sammanfattning av handlingen, ett utdrag från boken, huvudpersoner, kort fakta om bokens författare, med källhänvisningar, samt ett betyg med motivering osv. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Muntlig framställning

Muntlig redovisning i år 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll / Fakta
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga presentationer. Publiken fick till viss del nya kunskaper.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga presentationer. Publiken fick flera nya kunskaper.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga presentationer. Publiken fick flera nya kunskaper om ämnet.
Upplägg
Redovisningens upplägg - början, huvuddel och avslutning.
Ditt tal innehöll en i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Ditt tal innehöll en relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Ditt tal innehöll en väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Presentation: muntligt
Har tränat ordentligt på redovisningen och klarar att tala fritt om ämnet (med ev. stödord).
Du läste innantill men tittade upp då och då.
Du talade relativt fritt om ämnet men använde stödord/text till hjälp. Du tittade upp ofta.
Du talade fritt om ämnet. Du hade tydlig ögonkontakt med åhörarna.
Presentation: kroppen
Kroppsspråk Presentationsteknik
Du var vänd mot publiken under delar av presentationen.
Du var vänd mot publiken under den största delen av presentationen.
Du skapade kontakt med publiken genom att vara vänd mot denna och visade en engagerad kroppshållning.
Talets tydlighet
Talar lagom högt och tydligt
Du talade lagom högt men ibland otydligt och mumlande.
Du talade lagom högt och för det mesta tydligt.
Du talade lagom högt och väldigt tydligt.
Talhastighet
Anpassar talets hastighet efter ämnet och åhörarna och vågar pausa när det behövs.
Du talade snabbt men det gick ändå att hänga med. Du pausade sällan.
Du höll ditt tal i lagom hastighet så att åhörarna hängde med. Du gjorde få pauser.
Du höll ditt tal i bra hastighet och kunde variera dig beroende på vad du talade om. Du vågade pausa för att tex. understryka något.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: