Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsstil hälsa och rörelseglädje.

Skapad 2020-04-24 00:34 i Rindö förskola Vaxholm Stad
Visionen är att utgå från rörelse, fin och grovmotorik. I ämnet får vi också in hälsa som ligger i grunden för rörelse. Vi följer barnens intresse inom rörelse.
Förskola
När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag ,kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

Innehåll

Varför /utgångspunkt:

Våra barn gillar att  röra på sig att klättra, cykla och springa  . 

Vi väljer " Livsstil ,hälsa och rörelseglädje" därför det även är ett delmål i vårat arbete med Grön Flagg. 

Mycket forskning visar på att barn idag rör sig mycket mindre än vad de behöver göra för att utvecklas och må bra, därför tycker vi att det är en jätte viktigt fråga att belysa och ha i fokus.  

Vad ? Mål:

Vi på förskolan ska  ge varje barn förutsättningar att utveckla  motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i naturmiljö.

 

 Lärobjekt : Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka erfara och utveckla?

(Förståelse , Fakta, Färdighet och Förtrogenhet)

 

Vi vill att barnen ska få en större förståelse vad rörelse kan innebära .

Att det finns många olika sätt att röra sig på.

Vi vill att barnen ska få  uppleva  rörelseglädje, gemenskap , att vara rädda om varandra och närmiljön.

samt att barnen utvecklar sin rörelse och koordinationsförmåga.

Indikator på att vi nått målet.

Vi tror att vi märker och hör och ser om barnen tycker det är roligt med nya utmaningar, om de visar på rörelseglädje eller ej . 

Vi tror att vi kan se barnens nyfikenhet på rörelseaktiviteter de inte gjort så mycket av , att barnen på egna initiativ gör rörelseaktiviteter som vi erbjudit dem .

Hur , planering

Vi kommer att jobba med hållbar utveckling ,hälsa och rörelse, grov och finmotorik. Vi kommer att arbeta mycket med fysiska aktiviteter , rörelselekar  , dans  tillsammans. Vi kommer att ge barnen  hjälpmedel så som balansplattor och hinderbanor. Vi  kommer erbjuda barnen olika rörelseaktiviteter ute som tex  spela bandy, fotboll, hoppa  twist  och hoppa hage. Inne och ute kommer vi erbjuda barnen rörelselekar av olika slag , bland annat yoga.

Vi planerar att prata om att kommer behöver mat och rörelse för att må bra .

 När ? Var? Vilka ?

Naturligtvis planerar vi utevistelse för barnen dagligen, men förutom det planerar vi att ha en gruppaktivitet per vecka , förslagsvis torsdagar.

Var :  Utomhus i helgrupp .   

När dagligen  , samt tordag fm planerad aktivit utomhus.

 

Dokumentation:   

Vi tänker oss dokumentera i barnens lärloggar. Gemensamt/ eller enskilt.

Utvärdering

Vi planerar att reflektera  regelbundet i veckoreflektionsmall "femspaltare med Ska snurra " / lotusdiagram , samt utvärdera i arbetslag och med barngrupp. 

////////////////////////////

Utvärdering tillsammans med barnen:Hur går vi tillväga?
Förslag: 'Revisit' - gå tillbaka till inläggen på lärloggar för individ och grupp i Unikum och titta på bilder och läs texter på/om vad ni gjort. Titta på barnens alster på väggen. Ställ öppna frågor till barnen tex om hur de upplevt projektet, vad de lärt sig och om de vill utveckla något?

Hur dokumenterar vi utvärderingen? Vi gör en utvärdering i Unicum.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: