Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 18 - Skola hemma åk 6

Skapad 2020-04-24 08:55 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Det här är till dig som är hemma och ska arbeta med skoluppgifter. Detta är saker vi gör under vecka 18. Se under fliken innehåll på respektive ämne. Glöm inte att gå in på Teams och hitta uppgifter som ligger där. Läs också information om skolavslutningen längst ner.

Innehåll

Uppgifter att arbeta med hemma:

Svenska: 

6A 

1. Vi arbetar i skrivrummet med avsnittet som handlar om partikelverb samt passiv och aktiv form. s. 82-89.

2. Vi arbetar med diktamen av 100 vanliga svårstavade ord. Utifrån dessa kommer vi sedan att träna stavning.

 

6B

1. Öva på stavning, pappret fick du av Kristin i fredags. Stavningstest 19/5.

2. Skriv vidare på din valfria text. Du hittar idéer längst bak i Skrivrummet. 

 

6C

Vi arbetar vidare med diktamen av 100 vanliga svårstavade ord. Med utgångspunkt i dessa kommer vi sedan att träna stavning. Dessutom arbetar vi med läsförståelse och att koppla text och bild till varandra. Uppgifter kommer att läggas på TEAMS.

       

 Matematik: 

Matematik i 6A och 6B

6A: Arbeta vidare på kapitel 3, följ matteschemat. Prov på kapitel 3, tisdagen den 12/5.

6B: Arbeta vidare på kapitel 3, följ matteschemat. Prov på kapitel 3, onsdagen den 13/5.

6C: Vi arbeta vidare med beräkningar av tid och tidszoner (kap 3) och kommer under veckan även att arbeta med problemlösningar. Prov på kapitel 3, onsdagen den 13/5.

 

Engelska:

Vi fortsätter arbetet med skrivuppgiften "A letter to someone like me", som är ett alternativ till liknande skrivuppgift man hade fått på de nationella proven. Gå in på Teams för mer detaljer. Om man inte kommer in på Teams hemifrån och därför inte kommer åt uppgifter är det viktigt att man skickar ett mail till ämnesläraren om detta. Detta gäller uppgifter i alla ämnen.

NO:

Vi hade prov om kost och hälsa i veckan som var, och de som har varit borta får göra provet i vecka 18 istället. Eleverna har fått utdelat förberedelsepapper med några instuderingsfrågor att läsa hemma, och dessa finns även på Teams. Om man inte kommer in på Teams hemifrån och därför inte kommer åt uppgifter är det viktigt att man skickar ett mail till ämnesläraren om detta. Uppgiften "NO kost och hälsa" på Teams ska göras klart och lämnas in. Detta är elevernas egna anteckningar utifrån filmer vi har tittat på via inläsningstjänst. Detta är också ett bedömningsunderlag, och därför viktigt att lämna in. Några elever har alternativt arbetat med eget uppgiftspapper som på ett ungefär motsvarar innehållet på filmerna.

Vi kommer att arbeta lite vidare med fortplantning och könsorgan i vecka 18, som en fortsättning på arbetet kring puberteten, och eleverna kommer att få ett arbetsblad att arbeta med i skolan, och uppgifter kommer också att läggas ut på Teams. Om man inte kommer in på Teams hemifrån och därför inte kommer åt uppgifter är det viktigt att man skickar ett mail till ämnesläraren om detta. Detta gäller uppgifter i alla ämnen.

 SO:

Vi arbetar vidare med hinduism och buddhism. Vi kommer att titta på likheter och olikheter både inom och mellan religionerna. Uppgifter kommer att läggas upp på TEAMS under veckan. Under veckan kommer vi även att gå igenom frågor till religionsprovet, som kommer att vara onsdagen den 6/5.

 

MU: 

Vi fortsätter och spelar ett nytt  rytmarr med slagverk , trumma-triangel-maraccas och triangel, till en ny låt; Alla Turca Musication https://www.youtube.com/watch?v=1ebeCOo6XQU     alla byter och spelar alla instrument.

Nu har de flesta redovisat 3 ackordsspel på keyboard/gitarr och nästa steg är då att i mindre grupp (om 3-5) sjunga och spela gitarr/keyboard och bas till en låt, en låt som man väljer i gruppen på lektionen utifrån förslag från Lena. I gruppen övar man sedan låten några lektioner och sedan redovisar man sin låt, bara för Lena, eller för gruppen.

För att inte glömma bort den här puls/rytm/motorik/kordinationsövningen gå gärna in här och träna på Bodypercussion https://www.youtube.com/watch?v=AiX_c3dKtTM       den kommer att bli användbar.

6B kommer också att börja öva på Showtime, sjunga sångerna och prata om rollfördelning, då de flesta i gruppen valt att vara med i Showtime.

De som inte gjort förhöret om 32 Musikbegrepp eller redovisat 3-ackordsspel gör det på denna veckas lektion.

IDH:


 

Slöjd:

Tx arbetar vidare på väskor. De som är klara kan börja fundera och ev. skissa på en mindre fri uppgift innehållande återbruk.

TM arbetar vidare med sina pallar. Båda grupperna skriver en reflektion kring arbetet i respektive ämne. Denna reflektion kan skrivas på dator och ska lämnas in till läraren.

Bild:

Vi fortsätter med projekt Lera och ska nu påbörja de skriftliga presentationerna. Du hittar uppgiften i planeringen i Skolplattformen.

Hem- och konsumentkunskap:

Den andra gruppen i 6a arbetar denna vecka med fisk. Reflektion efter lektionen görs denna gång som hemuppgift. Uppgiften ligger på TEAMS där presentationen eleverna går igenom på lektionen finns bifogad, faktabladet om fisk finns samt länkar till Världsnaturfondens fiskguide och Märkesguiden finns. Uppgiften lämnas in på TEAMS senast fredag samma vecka som lektionen är.

Den andra gruppen i 6b och 6c arbetar denna vecka med fågel och ägg.

 

Annat:

Information 2020-04-17

Den pågående coronapandemin påverkar sommarens skolavslutningar. För att minska risken för smittspridning har utbildningsförvaltningen beslutat att skolavslutningar behöver genomföras i mindre grupper och utan närvarande släkt och vänner. Ändringarna görs i enlighet med Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer.

– Skolavslutningen är ett viktigt tillfälle för så väl elever och föräldrar som lärare och det känns väldigt tråkigt att behöva fatta det här beslutet. Samtidigt så ser jag inte att det finns några bra andra alternativ. Vi behöver följa de riktlinjer som expertmyndigheterna ger, för att inte bidra till ökad risk för smittspridning, säger Lee Orberson, grundskoledirektör i Stockholms stad.  

Skolorna ombeds nu att anpassa skolavslutningarna efter rådande förutsättningar. Riktlinjerna från utbildningsförvaltningen innebär att: 

 ·       Samling av skolans alla elever ej får genomföras, varken utomhus eller inomhus 

 ·       Vårdnadshavare ej kan delta i de avslutningsceremonier som genomförs 

 ·       Förslagsvis genomförs avslutningen i respektive klassrum, det vill säga klassavslutningar eller liknande, eller utomhus om vädret tillåter. 

 ·       Skolbaler genomförs ej. 

– Varje skola kommer att anpassa sina avslutningar så att det passar dem. Vi kommer troligen se många olika lösningar, eftersom vi dels har kreativa lärare och rektorer och dels många skolor. Det viktiga är att vi gemensamt följer riktlinjerna så att skolavslutningarna blir fina för eleverna men inte bidrar till ökad risk för smittspridning, säger Lee Orberson.  

 Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19 

 Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att hålla avstånd och ta personligt ansvar 

 

Gm/ Skolledningen på Långbrodalsskolan

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: