Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema blommor

Skapad 2020-04-24 08:53 i Ängens Förskola Tanum
Förskola
Barnen har röstat fram att vårt nästa tema ska vara ”Tema blommor”

Innehåll

Var är vi?
När barnen på Blåklinten fick önska tema så blev Blommor populärt...vi startade upp temat med en mind map. Där fick barnen önska vad de ville lära sig om blommor. 

Vart ska vi? 
Barnen vill lära sig om hur blommor växer, vilka som är fridlysta. Vad en blomma behöver för att växa och vad olika blommor heter. 

Hur gör vi?
Vi startar med att gå till en hansdelsträdgård där vi köper fröer. Sedan ska barnen få plantera, vi ska kolla böcker som handlar om blommor, vi ska måla blommor och skapa egna blommor. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: