Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikutveckling och fysikens krafter

Skapad 2020-04-24 09:56 i Länna skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 7 – 9 Teknik Fysik
Under detta arbetsområde kommer du att fördjupa dig i en befintlig uppfinning och fundera över vilka problem den löser och hur utvecklingen har sett ut och kommer att kunna se ut framöver. Du kommer också lära dig mer om olika krafter inom fysiken, och hur man mäter kraft.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v.17 - v. 23

Mål med arbetsområdet 

 • Ha kunskap om tidig teknikutveckling och kunna resonera kring följder och möjligheter den givit
 • Känna till några aktuella forskningsområden inom teknik och fysik (nanoteknik, rymdforskning)
 • Kunna resonera kring drivkrafter för teknikutveckling
 • Kunna resonera kring hur konstruktion och olika materialval påverkar funktionen
 • Känna till olika krafter och begrepp som friktion, motkraft, tröghet
 • Veta hur man mäter kraft, kunna använda dynamometer

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Eget fördjupningsarbete om en uppfinning där du analyserar drivkrafter bakom uppfinningens utveckling samt hur den skulle kunna utvecklas framöver och göras mer hållbar. Arbetet redovisas i en muntlig presentation.
 • Ritning av den uppfinning du fördjupat dig i. Skalan ska vara angiven på ritningen. 
 • Mindre arbetsuppgifter om krafter och rörelse som lämnas in under lektionerna.
 • Laborationsrapport.

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Läsa och lära sig om, samt diskutera risker och möjligheter med olika forskningsområden inom teknik såsom rymdforskning och nanoteknik
 • Läsa om tidiga uppfinningar t.ex. hjulet, seglet m.m. och diskutera följder av den tidiga forskningen.
 • Jobba med fördjupningsuppgiften
 • Genomgångar
 • Egen läsning
 • Jobba med frågor om kraft och rörelse
 • Laboration om kraft

Uppgifter

 • Kraft och rörelse: uppgifter från lektion 2 juni

 • Kraft: frågor från lektion 26 maj

 • Fördjupa dig i en uppfinning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: