Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering vt20

Skapad 2020-04-24 09:34 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Mall för pedagogiska planeringar för elever som läser ämnesområdena på Östergårdsskolan.
Grundsärskola 4 – 9 Idrott och hälsa
Vi flyttar våra idrottslektioner utomhus och undersöker vårt närområde med hjälp utav karta.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Under orienteringen kommer vi att utveckla förmågorna att:

- Genomföra och anpassa utevistelser efter olika förhållanden och miljö. 

- Att förstå grunderna i orientering.

- Läsa och förstå en orienteringskarta. 

- Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler kopplade till orientering. 

Konkretisering av kunskapskravet

- Jag deltar, medverkar och genomför i olika typer av aktiviteter i natur och utemiljö. 

- Jag använder ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

- Jag orienterar mig i närmiljön och använder vägbeskrivningar och karta.

Innehåll

- Vi har genomsam teoretisk genomgång av kartans symboler, kontrollerna och hur man passar en karta. 

-Vi undersöker och orienterar oss i närmiljön runt skolan men hjälp av en orienteringskarta för att hitta kontrollerna som är markerade med "X". 

-Eleverna jobbar i par eller enskilt beroende på behov. 

-På kontrollernas baksida sitter det pappers-"pluppar" som man plockar ner och sätter på krysset på kartan för att bocka av kontrollen. 

 

Bedömning

Eleverna visar sina kunskaper under arbetsprocessen i sin förmåga att orientera sig i och diskussionerna kring orientering, kontroller och karta. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i närmiljön. Hur man ger och följer vägbeskrivningar.
  IDH  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  1-6
 • Att orientera sig i kända miljöer, såväl med som utan digitala verktyg. Enkla kartors uppbyggnad.
  IDH  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i närmiljön och medverkar då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
  IDH  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  E 6
 • Dessutom orienterar sig eleven med viss säkerhet i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  IDH  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  C 6
 • Dessutom orienterar sig eleven med säkerhet i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt.
  IDH  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  A 6
 • Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i kända miljöer och medverkar då i att använda kartor och andra hjälpmedel.
  IDH  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  IDH  E 9
 • Dessutom orienterar sig eleven med viss säkerhet i kända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  IDH  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  IDH  C 9
 • Dessutom orienterar sig eleven med säkerhet i kända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt.
  IDH  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  IDH  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: