Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nu är det vår

Skapad 2020-04-24 10:28 i Kvänums förskola Vara
Förskola
Nu sprakar det i naturen när det börjar bli vår. Djur och växter börjar att vakna till liv.

Innehåll

Vi går till skogen en gång i veckan, ( olika dagar då vi har många barn som har rullande schema.) Vi ser hur myrorna bygger på sin myrstack, hur blommorna börjar blomma, trädens löv börjar gro. Vi låter barnen själva bestämma över vad som vi ska ta med oss till förskolan och bygga upp på avdelningen. Vi diskuterar hur man ska vara i skogen och t.ex. inte skräpa ner, eller vara elak mot naturen. Vi hör ihop. Motoriken tränas då vi klättrar på höga stenar, kliver över och under grenar och bygger koja. Samarbetet mellan barnen syns väldigt tydligt när vi är i skogen. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: