Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Macbeth

Skapad 2020-04-24 10:55 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Vuxenutbildning
Ännu en tragedi står på läslistan men nu har vi förflyttat oss några århundraden närmre vår tid.

Innehåll

I denna uppgift får ni rubrik och inledande stycke. Som det står i uppgiften får ni ändra på båda men gör ni det ska innehållet vara i samma stil. Läs om renässansen och Shakespeare för att få en bättre förståelse för pjäsen. Om det ni läser är intressant och relevant i det ni skriver får ni gärna inkludera det i era arbeten. Tänk på källhänvisning. 

I uppgiftens instruktioner finns en länk där ni får förklarat hur ni skriver en 5-paragraph essay. Den är på engelska. Har ni svårt med det får ni höra av er så tar jag det på svenska med er per telefon.  

Har ni frågor är det bara att ni hör av er. 

 

Stycket nedan är från Shakepseares pjäs Som ni behagar. De 2 första raderna är ganska kända.

“All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first, the infant,
Mewling and puking in the nurse's arms.
Then the whining schoolboy, with his satchel
And shining morning face, creeping like snail
Unwillingly to school. And then the lover,
Sighing like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress' eyebrow. Then a soldier,
Full of strange oaths and bearded like the pard,
Jealous in honor, sudden and quick in quarrel,
Seeking the bubble reputation
Even in the cannon's mouth. And then the justice,
In fair round belly with good capon lined,
With eyes severe and beard of formal cut,
Full of wise saws and modern instances;
And so he plays his part. The sixth age shifts
Into the lean and slippered pantaloon,
With spectacles on nose and pouch on side;
His youthful hose, well saved, a world too wide
For his shrunk shank, and his big manly voice,
Turning again toward childish treble, pipes
And whistles in his sound. Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.”


― William Shakespeare, As You Like It

Uppgifter

  • Macbeth

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: