Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och samhälle - Bygga drakar

Skapad 2020-04-24 10:53 i Grind fritidshem Norrtälje
Grundskola F
Som en del i temat Natur och samhälle vill vi att eleverna ska få bygga drakar. Samarbete, konstruktion och till viss del miljötänk, är det vi lyfter fram i arbetet.

Innehåll

Natur och samhälle - Bygga drakar 

Tidsperiod v18- 20 2020 

Mål: Vi vill att eleverna genom att samarbeta i små grupper, ska träna på att konstruera och använda återvinningsmaterial.  

Metod:
Med hjälp av en instruktionsfilm och bildbeskrivning ska eleverna i små grupper konstruera en drake och sedan provflyga den. Vi planerar för 2 tillfällen per grupp, samt ett uppföljningstillfälle.

Eleverna kommer att få ta med sig plastpåse och toarulle hemifrån.  

 

Tillfälle 1 

Vi tittar på en kortfilm om “Hur man bygger en drake”.  

-Vad behövs när man byggen en drake?

Påbörja bygget av draken i mindre grupper. Bild-stöd finns tillgängligt till varje grupp.  

Tillfälle 2 

Bygg klart draken, dekorera samt provflyg draken.  

-Hur ska vi få draken att flyga?
- Var kan det vara bra att flyga drakarna?
 

 

Reflektera efter med eleverna 

 • Gick det bra att samarbeta? 

 • Vad gick bra/vad gick mindre bra? 

 • Vad hände om du sprang snabbare med draken?  

 • Flög draken bättre när vi stod högt upp eller långt ner? 

 

Dokumentation:
Vi foto dokumenterar arbetet löpande med eleverna.
Vi informerar vh  i lärloggen på Unikum.
Planering och dokumentation redovisas även på väggen på fritids.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: