Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, Vatten, Syror och Baser 7C VT20

Skapad 2020-04-24 11:10 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 Kemi
I det här arbetsområdet arbetar vi med luften och vattnet. Vilka gaser består luften av och vad är det som är så speciellt med vatten? Vi ska dessutom arbeta med syror och baser. Där får du lära dig vad pH-skalan är för något och hur en pH-indikator fungerar. Vi kopplar innehållet till samhället och pratar bl.a. om växthuseffekten, vattenrening och försurning.

Innehåll

Vi använder läroboken Kemi Direkt s. 46-59 samt 64-70

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

 • redogöra för vilka gaser som finns i luft
 • beskriva några egenskaper hos kvävgas, syrgas, koldioxid, kolmonoxid och ozon
 • beskriva vad som sker vid en förbränning
 • förklara varför ozonlagret är viktigt
 • förklara vad som menas med växthuseffekten
 • beskriva hur människans användning av fossila bränslen påverkar klimatet
 • ge exempel på andra ämnen som finns i luft (utöver de gaser som nämnts ovan)
 • beskriva vilka atomer en vattenmolekyl består av samt redogöra för vattnets olika egenskaper
 • beskriva vattnets kretslopp
 • beskriva hur rent vatten kan vara en bristvara
 • redogöra för de olika stegen i rening av vatten (ytvatten och avloppsvatten)
 • redogöra för pH-skalan och pH-värdena för en syra, en bas och en neutral lösning
 • ge exempel på några pH-indikatorer och deras egenskaper
 • redogöra för syrors och basers egenskaper
 • redogöra för några vanliga syror och baser, deras egenskaper och vad de används till
 • redogöra för försurningens orsaker, effekter och åtgärder som minskar försurningens skador

Planering

v. 16 s. 46-52 - gaser i luften och deras egenskaper, ozonlagrets betydelse, växthuseffekten

v. 17 s. 53-59 - vattnets egenskaper, vattnets tre former, ytspänning, värmekapacitet, vattenrening
         laboration - gaser i luften

v. 18 ledigt torsdag/fredag
         laboration - vattnets egenskaper - Skriftlig rapport

v. 19 s. 64-70 - syror och baser, pH-indikatorer, pH-skalan, försurning
         laboration - pH-indikator

v. 20 repetition, prov
         torsdag Prov (Du får tillverka och ta med en handskriven "fusklapp" på provet)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: