Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4, negativa tal, algebra och statistik.

Skapad 2020-04-24 11:20 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Terminsplanering med utgångspunkt från Favorit Matematik åk 4
Grundskola 4 Matematik
Nästa arbetsområden handlar om negativa tal, att bilda uttryck (även algebraiska), ekvationer och statistik.

Innehåll

Syftet med undervisningar är att: 

Du ska lära dig: 

- att räkna med negativa tal, exempelvis -19 + 8
- att bilda uttryck (även algebraiska)
- att räkna ut ett uttrycks värde, exempelvis 63/x + 11 om värdet på x är 7 
- att lösa ekvationer med hjälp av olika "fingermetoden" eller ekvationslösning, exempelvis 10 - 3 x X = 4
- att kunna tolka och göra linjediagram och stapeldiagram
- att kunna använda dig ovanstående färdigheter för att lösa problemlösningar

 

Förmågor att utveckla:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om ditt tal är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                        
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra                    

Metodförmåga                                                                                                                                                       

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          
 • kunna använda miniräknare                                                                                                              

Kommunikationsförmåga  

 • kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer                                    
 • kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument                                                                                                             

Så här ska vi att arbeta

Vi har fyra pass i veckan. Tre av dessa pass kommer ägnas åt att arbeta med vårt läromedel "Mera favorit åk 4" där vi kommer ha gemensamma aktiviteter, genomgångar samt arbete i boken. Det avslutade passet i veckan är problemlösningar i olika gruppkonstellationer. 

 Detta ska bedömas :

Jag kommer att bedöma ditt arbete utefter de matematiska förmågorna under lektionerna i samtal med andra, ditt arbete i boken och på arbetsblad samt genom diagnoser och små tester.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6

På god väg
Godtagbara kunsaker
Mer än godtagbara
->
Metod
Räkna med negativa tal
Du är på väg att lära dig att räkna med negativa tal, exempelvis -19 +8.
Du kan täkna med negativa tal, exempelvis -19 +8.
Metod
Räkna ut värdet i algebraiska uttryck.
Du är på väg att lära dig att räkna ut ett uttrycks värde, exempelvis: Räkna ut uttryckets värde när x = 7. 2 x X - 17
Du kan räkna ut ett uttrycks värde, exempelvis: Räkna ut uttryckets värde när x = 7. 2 x X - 17
Metod
Algebraiska uttryck
Du är på väg att lära dig att skriva algebraiska uttryck, exempelvis: Talet x delas med två och sedan subtraheras talet 9 från kvoten.
Du kan skriva algebraiska uttryck, exempelvis: Talet x delas med två och sedan subtraheras talet 9 från kvoten.
Problemlösningar + resonemang
Linje - och stapeldiagram
Du är på väg att lära dig att att göra egna diagram och tolka olika diagramformer, som till exempel stapel - och linjediagram.
Du kan göra egna diagram och tolka olika diagramformer, som till exempel stapel - och linjediagram.
Du kan göra egna diagram och tolka olika diagramformer, som till exempel stapel - och linjediagram. Du kan dessutom göra olika beräkningarna inom olika diagramformer.
Metod + problemlösningar
Lösa ekvationer
Du är på väg att lösa enklare ekvationer genom att använda exempelvis fingermetoden. Exempel: x + 19 = 26.
Du kan lösa enklare ekvationer genom att använda exempelvis fingermetoden. Exempel: x+ 19 = 26
Du kan lösa svårare ekvationer med flera led. Exempel: 5 x X - 1 = 49.
Du kan lösa svårare problemlösningar med hjälp av en ekvationslösning, exempelvis: På en väg står sex lika tunga tyngder och en potatissäck som väger 12 kg. Hur mycket väger en tyngd, om vågen visar 66 kg?
Kommunikation + resonemang
Du är på väg att lära dig att föra matematiska resonemang. Detta genom att du motiverar och visar din lösning. Tänk på att visa hur du kommer fram till din lösning.
Du kan följa och föra matematiska resonemang. Du kan motivera och visa dina lösningar. Men dina tankegångar kan ibland vara svåra att följa.
Du kan föra välutvecklade matematiska resonemang. Dina resonemang är tydliga och lätta att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: