Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta rätt geometriska form

Skapad 2020-04-24 11:31 i Önnegårdens förskola Kristianstad
Förskola
Barnen ska springa till rätt geometriska form.

Innehåll

Bilder på de olika geometriska former som vi arbetar med, cirkel, oval, kvadrat, rektangel och triangel, läggs ut på marken en bit i från barnen (efter att barnen har fått se bilderna och vi har sagt de rätta namnen).

Pedagogen säger ett av barnens namn och vilken geometrisk form den ska springa till. Det kommer att bli mer än ett barn vid varje bild och då får barnen träna på att flera barn kan ha bilden tillsammans. Vi kommer att utveckla övningen så att bilden ligger i en rockring och att barnen ska stå inuti rockringen. Här får barnen samarbeta ännu mer för att de ska kunna dela på utrymmet. De yngre barnen som ännu inte kommit så lång i förståelsen för geometri att de kan springa till rätt form, de kan få instruktionen att de ska springa till en kompis. Då säger pedagogen namnet på kamraten/kamraterna som barnet ska springa till i stället. Alternativt kan kamraterna hjälpa med till att visa barnet, vilken geometrisk form, den ska springa till.

I den här övningen är syftet att barnen ska träna på de olika geometriska formerna. Men även samarbete och att lyssna på instruktioner tränas det på. Barnen får också möjlighet att få röra på sig.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: