Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 7 veckor lektionsplanering VT20, V.17-22

Skapad 2020-04-24 11:38 i Modersmålsenhet - GY Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under de här veckor kommer vi att fortsätta jobba med bocken Lengua 3 samt olika texter och litteratur anpassande till elevernas ålder.

Innehåll

 

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer.

 

Så här ska vi jobba:

 

Veckan 17

 

Vi fortsätter jobba med kapitel 6. Den här vecka kommer vi att prata om rättstavning och vokabulär.

 

Mål: Att lära dig hur skriver man orden med ce, ci, och za, zo, zu. Inom vokabulär kommer du att lära dig att bilda sammansatta ord och leta efter substantiv och adjektiv i ordboken.

 

Uppgifter: 15-21  sidor 82-83 (rättstavning och vokabulär).

 

 

Veckan 18

 

Vi fortsätter med kapitel 6. Vi kommer att jobba med att läsa och skriva.

 

Mål: Att lära dig att skriva ett e-postmeddelande och identifierar dess delar.

Uppgifter: 29 -32  sidor 85-86 (Läsa och skriva).

 

Vecka 19

 

Vi fortsätter med kapitel 6. Vi fortsätter jobba med att läsa och skriva.

 

Mål: Att lära dig att skriva ett e-postmeddelande och identifierar dess delar.

Uppgifter: 33-35 sidan 86 (Läsa och skriva).

 

 Vecka 20

 

Vi gör en gen rep till kapitel 6 (El duende de las palabras). Eleverna kommer att träna sin läsförståelse färdighet.

 

Uppgifter: 1-3 sidan 87

 

 

Vecka 21

 

Den här veckan kommer du att skriva proven om kapitel 6 (Sintayehu).

 

Mål: Utvärdera den som du har lärt dig under den här kapitel.

Uppgifter: skriftlig prov.

 

 

Vecka 22

 

Under de här 2 veckor kommer ni att läsa en text som heter Charlie y la fabrica de chocolate. Eleverna ska svara på frågorna och jobba med olika uppgifter. Ni kommer att träna läsförståelse samt grammatik.

 

Mål: Att lära dig analysera olika texter och förbättra minnen.

Uppgifter: Svara på frågorna.

Bedömning:

 

 

 

SE KOPLINGAR TILL LÄROPLAN - CENTRALT INNEHÅLL

 

Jag kommer att kontinuerligt bedöma följande:

 

 • Din förmåga att tala och kommunicera på spanska.
 • Din användning av ordförrådet
 • Din förmåga att förstå när spanska talas.
 • Din förmåga att förstå spanska texter.
 • Din förmåga att sammanfatta textens innehåll.
 • Din förmåga att skriva på spanska.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler
 • Din förmåga att resonera kring textens innehåll.             

 

 

 

Uppgifter

 • Cap. 6 - Sintayehu

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: