Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 5 vt-20

Skapad 2020-04-24 12:41 i Drottningdals skola Norrtälje
Planeringen följer läromedlet Favorit Matematik 5A och 5B
Grundskola 5 Matematik
Matematik är ett viktigt ämne och många olika delar kommer vi att jobba i. Vissa baskunskaper är återkommande och grundläggande. Dessa har du nytta av vid problemlösning av olika uppgifter. Den här terminen ägnar vi främst åt geometri, bråk, decimaltal, procent statistik, sannolikhet samt mätning av längd, vikt, volym tid och hastighet. De fyra räknesätten och att hantera uppställningar följer hela tiden med också.

Innehåll

Syfte

För att så småningom kunna göra allt som matematikundervisningen syftar till så behövs många verktyg. Några av dessa verktyg kommer vi träna på denna termin.

 

När vi är klara ska du kunna

 • Sambandet mellan decimaltal, bråkform och procent
 • multiplikationstabellerna
 • Göra skriftliga beräkningar med de fyra räknesätten.
 • Jobba med stora tal
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning
 • Kunna jämföra olika tal
 • diskutera matteproblem med en kompis
 • förklara hur du har tänkt
 • mätning av längdenheter, viktenheter, volymenheter och tidsenheter.
 • Ev. räkna med hastighet.

 

Arbetssätt

 • Vi kommer att använda oss av läromedlet Favorit Matematik.
 • Vi kommer att ha genomgångar i helklass/grupp.
 • Vi kommer att ha samtal såväl i helklass som i mindre grupper.
 • Du kommer att få räkna uppgifter från läroboken.
 • Du kommer att göra olika multiplikationstest där du utmanar dig själv att nå längre och längre.
 • Vi kommer ibland att plocka in andra övningar än de som finns i boken.
 • Du kommer att arbeta på iPad. Främst använder vi studentlitteratur.se, NOMP, digilär, bingel och elevspel.
 • Du kommer att göra diagnoser och test.

Bedömning

Du bedöms utifrån vad du visar för kunskaper såväl muntligt som skriftligt under lektionerna samt utifrån resultat på diagnoser och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik Åk 5 Favorit matematik 5B

Du uppnår inte målet
INSATS KRÄVS
Nivå 2 - Du har nått målet
GODTAGBARA KUNSKAPER
Nivå 3 - Du har nått målen med god marginal
MER ÄN GODTAGBARA KUNSKAPER
Geometri
Kunna mäta och ange vinklars storlek och kunna rita egna vinklar.
Du behöver utveckla din förmåga att ta reda på vinklars storlek och att själv göra vinklar efter en bestämd storlek.
Du har grundläggande kunskaper om hur du beräknar vinklars storlek och skapar egna vinklar.
Du har goda kunskaper om hur du beräknar vinklars storlek och skapar egna vinklar.
Geometri
Du ska kunna räkna ut omkrets på olika figurer.
Du behöver utveckla din förmåga att kunna beräkna omkretsen på olika geometriska former.
Du har grundläggande förmåga att beräkna omkretsen på olika geometriska former.
Du har en god förmåga att beräkna omkretsen på olika geometriska former.
Geometri
Du ska veta en cirkels olika delar samt kunna ta reda på radien och diametern.
Du behöver utveckla din förmåga att kunna cirkelns olika delar och att ta reda på radien och diametern.
Du har grundläggande förmåga att kunna cirkelns olika delar och att ta reda på radien och diametern.
Du har god förmåga att kunna cirkelns olika delar och att ta reda på radien och diametern.
Bråk och decimaltal
Du ska kunna sambandet mellan bråkform och decimalform.
Du behöver utveckla din förmåga att omvandla bråktal decimalform och tvärtom.
Du har grundläggande kunskaper i att omvandla bråktal decimalform och tvärtom.
Du har goda kunskaper i att omvandla bråktal decimalform och tvärtom.
Stora tal
Du ska kunna räkna med stora tal och hantera positionerna för siffrorna i talen.
Du behöver utveckla förmågan att räkna med stora tal.
Du har en grundläggande förmåga att räkna med stora tal.
Du har en god förmåga att räkna med stora tal.
Skriftliga beräkningar i de fyra räknesätten.
Du ska kunna göra skriftliga beräkningar i de fyra räknesätten. Talen som beräknas innehåller decimaler.
Du behöver utveckla din förmåga göra skriftliga beräkningar i de fyra räknesätten.
Du har en grundläggande förmåga att göra skriftliga beräkningar i de fyra räknesätten.
Du har en god förmåga att göra skriftliga beräkningar i de fyra räknesätten.
Procent
Du ska kunna räkna och omvandla mellan bråkform, decimalform och procentform.
Du behöver utveckla din förmåga att omvandla mellan bråkform, decimalform och procentform.
Du har en grundläggande förmåga att omvandla mellan bråkform, decimalform och procentform.
Du har en god förmåga att att omvandla mellan bråkform, decimalform och procentform.
Procent
Du ska kunna beräkna hur mycket 100%, 50%, 25%, 75%, 20%, 10% och 1% av ett tal är.
Du behöver utveckla din förmåga att räkna ut hur mycket en viss procent av ett tal är.
Du har en grundläggande förmåga att räkna ut hur mycket en viss procent av ett tal är.
Du har en god förmåga att räkna ut hur mycket en viss procent av ett tal är.
Medelvärde, median och typvärde
Du ska kunna räkna ut medelvärde, median och typvärde.
Du behöver utveckla dina förmågor att räkna ut medelvärde, median och typvärde.
Du har grundläggande kunskaper i att räkna ut medelvärde, median och typvärde.
Du har goda kunskaper i att räkna medelvärde, median och typvärde.
Tabeller och diagram
Du ska kunna läsa av tabeller och diagram samt kunna skapa egna tabeller och diagram utifrån insamlad information.
Du behöver utveckla din förmåga läsa av och skapa egna tabeller och diagram.
Du har grundläggande kunskaper i att läsa av och skapa egna tabeller och diagram.
Du goda kunskaper i att läsa av och skapa egna tabeller och diagram.
Mätning
Du ska kunna omvandla mellan olika enheter i längd, vikt, volym och tid.
Du behöver utveckla din förmåga att omvandla mellan olika enheter i längd, vikt, volym och tid.
Du har grundläggande kunskaper i att omvandla mellan olika enheter i längd, vikt, volym och tid.
Du har goda kunskaper i att omvandla mellan olika enheter i längd, vikt, volym och tid.
Mätning
Du ska kunna göra beräkningar med olika måttenheter både där samma måttenhet anges och där du behöver omvandla till annan måttenhet (gäller längd, vikt, volym och tid).
Du behöver utveckla din förmåga att göra beräkningar med olika måttenheter.
Du har en grundläggande förmåga att göra beräkningar med olika måttenheter.
Du har en god förmåga att göra beräkningar med olika måttenheter.
Hastighet
Du ska kunna lösa problem där du räknar med hastighet.
Du behöver utveckla din förmåga att räkna med hastighet.
Du har grundläggande kunskaper i att räkna med hastighet.
Du har goda kunskaper i att räkna med hastighet.

Du uppnår inte målet
INSATS KRÄVS
Nivå 2 - Du har nått målet
GODTAGBARA KUNSKAPER
Nivå 3 - Du har nått målen med god marginal
MER ÄN GODTAGBARA KUNSKAPER
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: