Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen LA12

Skapad 2020-04-24 13:07 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Historia Religionskunskap
I åk 7 kommer vi att arbeta med Livsåskådningar, vi börjar med en av världens största religion, Kristendomen. Kristendomen påverkar både samhället och individer oavsett om man är troende eller ej. Dess påverkan finns överallt, regler/lagar, kultur/traditioner, människosyn och samhällssyn. Kristendomen är även en referens för att kunna förstå inom andra religionerna. Vi kommer även att läsa om Kristendomens historia.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med

 • Kristendomens historia, när, var och hur skapades Kristendomen?
 • Kristendomens budskap, tankegångar, människosyn, syn på livsfrågor.
 • Urkunder, vilka heliga skrifter har Kristendomen?
 • De tre huvudriktningar inom kristendomen, Vad skiljer dem åt? Vad förenar dem?
 • Kristna traditioner och högtider och på vilket sätt uttrycker dessa sig i vårt samhälle och individer.

 

Källor

Vi kommer att arbeta med boken Religion 7-9 (Capensis), sidorna 14-37, boken finns även på inläsningstjänsten. Kristendomens historia 

Hur kommer vi att arbeta?

 1. Vi börjar med att läsa om  Kristendomens urkunder och Centrala tankegångar (sid. 14-23) och svarar på frågorna på sid. 24 och 25.
 2. Vi kommer också att gå igenom "frågor att diskutera" (sid. 25)
 3. Vi tar även upp de begreppen du måste behärska för att kunna resonera/reflektera/analysera i ämnet (sid. 23-24)
 4. Vi går vidare med Kristendomens tre inriktningar och en jämförelse mellan Katolicism och Protestantism  (sid. 26-37), och svarar på frågorna till texten på sid. 37, samt de begreppen som behövs (sid. 36-37).
 5. Vi går även igenom "frågor att diskutera" på sid 37. dessa frågor lämnas in på Unikum, under rubriken Diskussionsfrågor Kristendomen sid 37
 6. Vi läser Kristendomens historia och jobbar med frågorna till texten. Diskussionsfrågor sid. 77 lämnas in.

 

 

BEDÖMNING

 • Formativ bedömning sker kontinuerligt under arbetsområdet.
 • Skriftlig Inlämning av "frågor att diskutera"

 

Uppgifter

 • Kunskapskoll Kristendomen

 • Diskussionsfrågor Kristendom

 • Diskussionsfrågor Kristendomen sid. 25

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: