Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig variation

Skapad 2020-04-24 13:48 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Det svenska språket består av många olika -lekter, t. ex dialekter och sociolekter. Ditt sätt att prata präglas till stor del av vem du är; man eller kvinna, ung eller gammal, var du bor, vad du jobbar med...Skillnader och orsaker kommer vi att gå igenom under detta moment, dels tillsammans och dels individuellt.

Innehåll

Planering språklig variation v. 18-21

-Tillsammans lär vi oss begreppen:

Kronolekt,  sexolekt, sociolekt, dialekt, idiolekt

-Därefter fördjupar du dig i en av dessa -lekter. Du söker information på egen hand i valfria källor,

 läser valda delar i filerna jag bifogar (se Uppgift nedan), tittar på länkar och filmförslag nedan (Värsta språket) ,

 undersöker, intervjuar mm.

-Redovisning av vad du kommit fram till sker v 21. Du kommer att hålla en muntlig presentation

 i Teams inför mig och ca halva klassen (ca 5 min). Använd ett presentationstekniskt hjälpmedel (power point) 

 

 

Uppgifter

 • Fördjupningsuppgift språklig variation; muntlig presentation (4-5 min).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.
  Sve
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
  Sve  -
 • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -
 • Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.
  Sve  A
 • Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
  Sve  C
 • Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
  Sve  E

Matriser

Sve
Språklig variation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SPRÅKLIG VARIATION
Du gör enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med vem som talar och hur situationen som samtalet äger rum i ser ut. Du kan ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Du resonerar på en övergripande nivå om attityder till någon form av språklig variation.
Du gör välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation. Du ger exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar du översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
Du kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation. Du ger exempel på och diskuterar med olika perspektiv hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Du resonerar utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: