Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, procent och bråk med decimaltal, åk 5

Skapad 2020-04-24 13:54 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 5 Matematik
Ett arbetsområde om bråk, decimalform och procent.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska kunna se samband mellan tal i bråkform, decimalform och procentform.

Bedömning - vad och hur

Bråk:

- Namnge, rita, visa och beskriva bråk, även i blandad form, del av. helhet och del av antal

- Förklara täljarens och nämnarens funktion och skriva olika bråk för samma tal

- se samband mellan t ex 1/2, 1/4 och 1/8, samt att en hel kan skrivas som oändligt många bråk, t ex 1 = 2/2, 3/3... 1000/1000 osv

- växla mellan bråkform och blandad form

- läsa av och markera bråk på tallinjen

- jämföra bråk med en halv och en hel, som stöd vid jämförelser och storleksordning

- räkna med bråk

 

Procent:

- Veta att ordet procent betyder hundradel och uttrycks med tecknet %

- Förklara sambandet bråkform - decimalform - procentform vid en halv, en fjärdedel. en tiondel och en hundradel

- läsa av och visa 100%, 50%, 25%, 10% och 1% vid helheter och vid antal

- räkna med procenttalen ovan och då använda huvudräkning och räkna 50% som hälften och 25% som en fjärdedel. "hälften av hälften" samt beräkna 75%. Kunna räkna t ex 70% som 7 x 10% av något

- Beräkna procentsatserna ovan vid enkel minskning och ökning

- Göra överslag vid procent, t ex 21% är lite mer än 20% av något samt att 68% är lite mindre än 70% av något

Undervisning och arbetsformer

- övningar i par och i grupp

- genomgångar

- använda konkret material

- enskilt arbete i matteboken

- spela spel

- träna i appen bingel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: