Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd 2019/20

Skapad 2020-04-24 14:08 i Maria Parkskolan Helsingborg
Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling. Vi kommer att: - Formge och framställa föremål. - Välja och motivera tillvägagångssätt. - Analysera och värdera resultat. - Tolka och skapa estetiska uttryck.
Grundskola 3 Slöjd
Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Innehåll

Mål med undervisningen

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling. Vi kommer att

Formge och framställa föremål.

Välja och motivera tillvägagångssätt.

Analysera och värdera resultat.

Tolka och skapa estetiska uttryck.

Dessa förmågor tränar vi genom att

Vi kommer som introduktion till ämnet slöjd att arbeta med några grundläggande hantverkstekniker och moment som till exempel ull-, garn- och knyttekniker, sömnad, såga, slipa, spika och borra. Vi kommer att följa skapandeprocessens moment genom att göra enkla skisser och arbetsbeskrivningar samt lära oss hur de följs och är ett stöd i arbetet.

Vi kommer att arbeta med olika material, som till exempel trä, metall och textil. Vi utforskar och lär oss om materialens egenskaper och användningsområden. Vi kommer använda olika handverktyg och redskap, lära oss hur de benämns samt hur de används på ett säkert sätt.

Läsårsplanering 2019/20

SLÖJD ÅK3

Kursplan - Slöjd

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

MOMENT

Namnskylt

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, 

 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Centralt innehåll

I årskurs 1–3 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker 

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden. 

 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning. 

 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar

Slöjdens arbetsprocesser 

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen

 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter. 

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 

 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck. 

 

Slöjden i samhället 

 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål. 

 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Moment

 • Introduktion till slöjdämnet.

 • Presentation av materialen som används.

 • Presentation av verktygen, hur de används och visa i korthet på vad som skiljer olika sågar från varandra i form av användningsområde. (Slöjdspecifika begrepp).

 • Planering av arbetet (arbetsbeskrivning/skiss)

 • Utifrån ritning uppskatta materialbehov, längden på bottenskiva och placering av bokstäverna

 • Följa ritning, mäta, såga, fästa, putsa

 • Färgsätta - målningstekniker

Verktyg

 • Linjal

 • Kontursåg

 • Limpistol

Material

 • 10 cm bred plywoodplatta, 4 mm tjocklek

 • rundstav 8mm

 • limstav

 • sandpapper

Bedömning

Undervisningen strävar mot kunskapskraven för årskurs 6

 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Figur i trä

Centralt innehåll

I årskurs 1–3 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker 

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden. 

 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning. 

 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar

Slöjdens arbetsprocesser 

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen

 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter. 

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 

 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck. 

 

Slöjden i samhället 

 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål. 

 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Moment

 • Presentation av uppgift samt materialen som används.

  • Trä och dess egenskaper

 • Presentation av verktygen, hur de används och visa/repetera i korthet på vad som skiljer olika sågar från varandra i form av användningsområde. Fil, rasp, sandpapper. Kapa, såga, putsa. (Slöjdspecifika begrepp).

 • Hur använda slöjdbänken (filklämma, bänkhakar)

 • Planering av arbetet (arbetsbeskrivning/skiss)

 • Utifrån ritning uppskatta materialbehov.

 • Följa ritning, överföra design, såga, putsa

 • Färgsätta - målningstekniker

Material

 • A4 till Ritning

 • Trä

Verktyg

 • Penna

 • Såg

 • Sandpapper

 • Fil

 • Rasp

 

Tovning (textilhantverksteknik, nål/våt)

Centralt innehåll

I årskurs 1–3 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker 

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden. 

 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning

 

Slöjdens arbetsprocesser 

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen

 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter. 

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 

 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck. 

 

Slöjden i samhället 

 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål. 

 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Moment

 • Presentation av materialen som används.

  • Var ull kommer från, vilka djur som ger ull

  • Vilka egenskaper ullen har

  • Textiltillverkning (garn, tyg)

  • Skillnad mellan ull och bomull

 • Presentation av verktyg/teknik

Material

 • Nåltovning

  • Ull blandade färger

  • Tovningsnål

  • Tovningsunderlag

  • Pepparkaksfrom (hjärta)

 • Våttovning

  • Ull

  • Såpvatten

  • Brickor

  • Liten sten att tova kring.

  • (Valfri) snodd att sy fast till medaljong

 

Garnboll

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, 

 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Centralt innehåll

I årskurs 1–3 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker 

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden. 

 • Enkla former av några hantverkstekniker

Slöjdens arbetsprocesser 

 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter. 

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 

 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck. 

 

Slöjden i samhället 

 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål. 

 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull.

Moment

 • Presentation av materialen och teknik som används

 • Följa en instruktion

 • Tillverka mall

 • Knyta

 • Färgsätta

 

Kumihimofläta

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, 

 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Centralt innehåll

I årskurs 1–3 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker 

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden. 

 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning

 

Slöjdens arbetsprocesser 

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen

 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter. 

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 

 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck. 

 

Slöjden i samhället 

 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål. 

 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Moment

 • Presentation av materialen som används.

  • Historik och kulturell koppling

 • Presentation av tekni

 • Tillverkning av flätbricka

Material

 • Bomullstråd

 • Kartong för flätbrickaTrådtavla med spik

Centralt innehåll

I årskurs 1–3 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker 

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden. 

 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning. 

 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar

Slöjdens arbetsprocesser 

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen

 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter. 

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 

 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck. 

 

Slöjden i samhället 

 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål. 

Moment

 • Presentation av uppgift, verktyg och materialen som används

 • Visa inspirationsmaterial

 • Skapa sin egen tavla 

  • Följa instruktion

  • Designa enkelt motiv på ritning (A5 storlek)

  • Välja färgsättning 

  • Överföra designidé till material med färg, hammare, spik och tråd

 • Verktyg/material

  • Träskiva 15*20cm

  • A5 papper + penna för ritning/design

  • Färg+pensel

  • Hammare, spik (eventuellt tång att hålla spik)

   • ev. pryl att förborra med

  • Bomullstråd i olika färger för motivet

 • Begrepp Ritning - Skala 1:1

 

Träbåt

Centralt innehåll

I årskurs 1–3 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker 

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden. 

 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning. 

 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar

Slöjdens arbetsprocesser 

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen

 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter. 

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 

 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck. 

 

Slöjden i samhället 

 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål. 

 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Moment

 • Presentation av förlagor i olika utföranden

 • Presentation av materialen som används.

 • Presentation av verktygen, hur de används och visa i korthet på vad som skiljer olika sågar från varandra i form av användningsområde. (Slöjdspecifika begrepp).

 • Presentation av pelarborr, funktion och säkerhet (skyddsglasögon, uppsatt hår)

 • Planering av arbetet (arbetsbeskrivning/skiss)

 • Följa ritning, mäta, såga, fästa, putsa, borra

 • Färgsätta - målningstekniker

Material (grundkonstruktion)

 • 19x7 cm grundbräda

 • 4x4x5 cm kloss (hytt)

 • rundstav 8mm, mast och plugg

 

Övrigt

 • trälim,

 • sandpapper

 • rasp/fil

 • spik (valfritt)

 • tråd (valfritt)

 

Bedömning

Undervisningen strävar mot kunskapskraven för årskurs 6:

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: