Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning åk 4A

Skapad 2020-04-24 15:16 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 4 Svenska
Under detta arbetsområde kommer du att få träna på att tala och berätta om en händelse eller något som du tycker är intressant, till exempel en hobby eller ett husdjur.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Vecka 13 - 18

Förmågor

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Vad ska jag lära mig?

 • Använda dig av stödord.
 • Diskutera i grupp om ett givet ämne.
 • Muntlig redogörelse utifrån ett givet ämne.
 • Att ge kreativ feedback till en kamrat.

Hur ska jag visa det?

Bedömning

    Formativ

 • Kamratbedömning och självbedömning under arbetets gång.
 • Hur aktiv du är under diskussioner i grupp och helklass.

Summativ

 • Muntlig redogörelse om ett ämne du själv valt.

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • Lyssna på en berättelse och sedan diskutera frågor kopplade till berättelsen i par samt i helklass.
 • Läsa om hur en känd person har hanterat nervositet vid framträdanden, samtala om tips vid redovisning.
 • Titta på film på www.ur.se om kroppshållning och andra tips vid redovisningar.
 • Träna på att skriva stödord och tankekarta.
 • Titta på klipp med känd person som håller tal.
 • Förbereda en muntlig redovisning om ett ämne du själv väljer (t. ex. en hobby, ett husdjur)
 • Redovisa genom att antingen spela in din redovisning med ljud, eller ljud och bild eller att redovisa inför klassen/del av klassen (lite beroende på om du arbetar hemma eller i skolan när du gör denna uppgift).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Muntlig redogörelse åk 4A

Muntlig redogörelse och samtal

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Samtala
Diskussion utifrån berättelse, i par/helklass.
 • Sv  E 6
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Muntliga redogörelser
Presentation av dig själv. Återberättande av en händelse. Redovisa en hobby, husdjur eller liknande.
 • Sv  E 6
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med i relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: