Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, Växter och djur, v. 19-23

Skapad 2020-04-24 16:09 i Hökarängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Under vecka 19-23 kommer vi att arbeta med NO-temat: Växter och djur. Du kommer bl.a. att få lära dig om hur man grupperar växter och djur, växtens delar, en växts och ett djurs livscykel. Vi kommer att ha ett kort test om Växter och djur.

Innehåll

Växter och djur

Mål:

 • Beskriva hur växter grupperas ( Växter - fröväxter - sporväxter, Svampar - lavar - svampar)

 • Sätta ut växtens delar (blomma, blad, stjälk, rot)

 • Berätta vilken funktion blommans olika delar har

 • Namnge några vanliga svenska växter

 • Beskriva hur djuren grupperas (Ryggradslösa djur och ryggradsdjur)

 • Ge exempel på några ryggradsdjur (t.ex. fiskar, groddjur, fåglar, däggdjur, kräldjur)

 • Ge exempel på några ryggradslösa djur (t.ex. Maskar, blötdjur, mångfotingar, spindeldjur, insekter, kräftdjur, maneter, svampdjur)

 • Kunna beskriva en fröväxts livscykel (frö - planta - blomma - frukt - frö)

 • Beskriva en fjärils livscykel (ägg - larv - puppa - fjäril)

 • Ge exempel på en näringskedja

Arbetssätt:

 • Genomgångar

 • Filmer

 • Läsning av faktatexter

 • Läsförståelseuppgifter

 • Skriva texter

 

Begrepp att kunna: växter, fröväxter, sporväxter, alger, ormbunkar, mossor, svampar, lavar, blomma, blad, stjälk, rot, pollinering, näring, djurens släktträd, ryggradslösa djur, tagghudingar, maskar, blötdjur, mångfotingar, spindeldjur, insekter, kräftdjur, maneter, svampdjur, ryggradsdjur, fiskar, groddjur, fåglar, däggdjur, kräftdjur, släkt, frö, gro, planta, blomma, befruktad, frukt, fröspridning,livscykel, ägg, larv, puppa, fjäril, näringskedja, sork, orm, ormvråk.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: