Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i albanska v. 17-24 åk 1-3

Skapad 2020-04-24 18:22 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Språket är rikedom. Modersmålsundervisning i albanska språket ska hjälpa till att lära albanska språket. Med fokus att prata, läsa och skriva i albanska spraket.

Innehåll

Mål:

I den här gruppen vi har som mål att lära känna, läsa och använda albanska bokstäverna. En annan mål är att lära oss många nya ord och begrepp i modersmålet för att använda dem och för att ha en rik språkbruk.

 

Vi ska arbeta med:

 • olika böcker som Albaniens skolverket rekommenderar för olika årskurser. Det ska vara varan bas arbetsmaterial.
 • att öva med bokstäverna och ljud melodi
 • att lära oss nya ord med hjälp av bilder och filmer
 • att lära oss rim och rams i albanska språket
 • att skriva och rita varan egen bok om olika känslor
 • att läsa sagor och diskutera om vilken budskap har den
 • att arbeta med olika tema. T.ex. årstider, familjen, färger,  kroppsdelar, nationaldagen osv. osv.   
 • att utforska albansk kulturen och genomföra den med svenskan när det gäller högtider, mat, musik, dans och kläder

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att läsa och använda albanska språket och dem nya ord som vi lär oss. Viktigt är det också din delaktighet i lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: