Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egenskriven låt i GarageBand

Skapad 2020-04-24 18:35 i Racklöfska skolan Åre
Skapa en egen låt i GarageBand.
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi ska under ett antal veckor arbeta med att skriva en egen låt. Vi kommer att lära oss hur en låt kan vara uppbyggd på olika sätt, och vad som är skillnaden mellan vers och refräng. Musiken kommer vi att skapa i appen GarageBand.

Innehåll

1. Förväntat resultat

När vi är färdiga med arbetsområdet förväntas du kunna: 

 • Bidra med idéer och text till en egenskriven låt.
 • Förstå vad ett rim är, och hur rim kan användas i en låttext
 • Skapa musik med hjälp av digitala verktyg
 • Framföra låten genom ett uppträdande eller genom inspelning

 

2. Undervisning och övning

 

Under lektionerna kommer du få öva på att skriva en egen text i en grupp på 2-3 elever.

Under lektionerna kommer vi att gå igenom hur en låts struktur och uppbygnad kan se ut. 

Låten ska vara uppbyggd med delarna vers och refräng.

Musiken gör vi i appen GarageBand på iPad. Du kommer att få lära dig hur man kan skapa musik i GarageBand på olika sätt.

 

3. Examinationsuppgifter

Redovisningen sker genom att din grupp framför låten inför klassen, eller spelar

in låten och sedan spelar upp den inför klassen eller mig. 

 

4. Bedömning

Du bedöms fortlöpande. För att nå godkänd nivå behöver du:

 • Närvara på lektionen och aktivt bidra till gruppens text och musik 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
  Mu  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  C 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: