Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen Direkt Geometri

Skapad 2020-04-25 18:13 i Gylle skola Borlänge
I detta moment som handlar om stora tal kommer vi att fokusera på tal, storleksordning och de fyra räknesätten.
Grundskola 5 Matematik
I detta moment kommer vi att arbeta med olika geometriska begrepp.

Innehåll

Innehåll

Du kommer att få:

- Lyssna på genomgångar

- Arbeta med olika typer av tal

- Öva problemlösningsuppgifter med andra

Mål

När vi är klara med detta kapitel kommer du att kunna:

- räkna ut en rektangels area

- använda enheterna cm2 och m2 för area

. använda enheterna meter, kilometer och mil

- förstå och använda skala

- veta att en rät vinken är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 grader och en trubbig vinkel mer än 90 grader

- vet hur många grader ett halvt var och ett helt varv är

- kunna mäta och rita vinklar med gradskiva

- kunna räkna med vinkelsumman i en triangel

- kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att:

- Delta i lektioner

- Diskutera geometri

- Göra diagnos och prov

 

Uppgifter

 • Prov Geometri

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

Ännu inte nått målen.
Nått målen
Problemlösning
Du kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt samt föra enkla resonemang om matematiska begrepp om tillvägagångssätt och rimlighet.
Begrepp
Du kan räkna ut en rektangels area.
Begrepp
Du kan använda enheterna cm2 och m2 för area.
Begrepp
Du kan använda enheterna meter, kilometer och mil.
Begrepp
Du kan förstå och använda skala.
Begrepp
Du vet vad en rät vinkel, spetsig vinkel och trubbig vinkel är.
Begrepp
Du vet hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är.
Begrepp
Du kan mäta och rita vinklar med gradskiva.
Begrepp
Du kan räkna med vinkelsumman i en triangel.
Begrepp
Du kan rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.
Metoder
Du kan välja och använda matematiska metoder med tillfredsställande resultat.
Kommunikation/Redovisning
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: