Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska VT 2020

Skapad 2020-04-25 21:05 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola F
Engelska åk 8 vårterminen 2020

Innehåll

Engelska åk 8

 

Under kommande period kommer vi att arbeta med engelskans olika delar; tala, skriva, läsa, höra och realia.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

förstå olika slags talad och skriven engelska

uttrycka sig i tal och skrift och att kunna använda olika sätt att göra sig förstådd och förstå

kunna anpassa språket till den som lyssnar eller läser

reflektera över hur det är i engelskspråkiga länder

Undervisningens innehåll

Undervisningen innehåller olika moment:

 

Tala: t ex besvara frågor, samtala i grupp om olika ämnen, förklara, argumentera, diskutera, jämföra

Skriva: olika slags texter med olika mottagare, t ex brev, sketcher i grupp, uppsatser

Höra: olika slags talad engelska, t ex i samtal med läraren eller kamrater, upplästa texter, film/serier

Läsa: olika slags texter, sammanfatta, besvara frågor, bearbeta på olika sätt

 

 

 

Vad?

Texter att läsa, upplästa texter, skrivutvecklingsuppgifter, grammatiska uppgifter, ordförrådsuppgifter, hörförståelseuppgifter samt muntliga uppgifter. Under vårterminen arbetar vi med Natur och Kulturs böcker, Wings 8, Textbok och arbetsbok.

 

Hur?

Vi kommer att arbeta med

olika slags texter för att utveckla läsförståelsen, utöka ordförrådet och se grammatiska strukturer

olika slags skrivuppgifter för att utveckla den skriftliga förmågan (ordförrådet, meningsbyggnad etc.)

olika slags hörövningar för att utveckla förmågan att förstå talad engelska

olika slags muntliga övningar för att utveckla förmågan att tala engelsk i olika situationer

att lära oss om kulturer i länder där man talar engelska

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

förstå olika slags talad engelska

förstå olika slags texter

använda strategier för att förstå tal och text

uttrycka dig i tal och skrift

välja material och använda det i din egen engelska

uttrycka dig i tal och skrift, anpassa till den som lyssna/läser göra enkla förbättringar av din muntliga och skriftliga engelska

prata om olika företeelser och göra jämförelser kring områden där engelska används

 

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna samt vid prov, inlämningsuppgifter och redovisningar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: