Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen och buddhismen

Skapad 2020-04-26 08:48 i Öjersjö Storegård Partille
Religion med fokus hinduism och buddhism.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under detta arbetsområde kommer vi att studera de två världsreligionerna hinduism och buddhism. Kan det finnas fler gudar än bara en inom en och samma religion? Reinkarnation-återfödelse-kan vi återfödas till ett nytt liv på jorden efter att vi dött? Detta är två av av många frågeställningar vi kommer att behandla under detta arbetsområdet?

Innehåll

Konkretisering - Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer att gå igenom de mest utmärkande dragen inom hinduism och buddhism. Vi kommer även att jämföra dessas två religioner med varandra.

Undervisningens innehåll

Du kommer att läsa texter, se på filmer om religionerna samt arbeta med enskild uppgift.

Bedömning

Du visar dina kunskaper om de två religionerna genom ditt engagemang på lektionstid samt genom en inlämningsuppgift där du ska jämföra buddhismen och hinduismen. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
    Re  7-9
  • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
    Re  7-9
  • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
    Re  7-9

Matriser

Re
Kunskapskrav i Religion - indelade i moment

E
C
A
Kunskaper om religionen
Du har baskunskaper om hinduism och buddhism. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har goda kunskaper om hinduism och buddhism. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Du har mycket goda kunskaper om hinduism och buddhism. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Likheter - skillnader
Du resonerar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du resonerar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du resonerar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Samband religion - samhälle
Du kan med enkla samband och till viss del underbyggda resonemang beskriva hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället, kulturen och de traditioner som utövas i ett land.
Du kan med förhållandevis komplexa samband och med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang beskriva hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället, kulturen och de traditioner som utövas i ett land.
Du kan med komplexa samband och med välutvecklade och väl underbyggda resonemang beskriva hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället, kulturen och de traditioner som utövas i ett land.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: