Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2020-04-26 14:40 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Historia
Detta moment handlar om VARFÖR vi får ett världskrig, HUR kriget var samt VILKA konsekvenserna blir. Prov skrivs på distans, via digiexam.

Innehåll

Här kommer feedback och generell återkoppling till hela klassen! Jag lyfter saker jag har reagerat på när jag läst era provsvar och betonar här sådant som många av er bör tänka på. (Läs nedan!)

Vill ni ha er matris+prov(med kommentarer) så skickar ni ett meddelande till mig på chatten! Enkelt för mig att ta foton och skicka tillbaka. OK?

Fråga 1: "1914 utbryter det första världskriget och det går att lyfta många bakomliggande orsaker, händelser, aktörer och beslut för att förklara varför vi får ett världskrig. Orsaker som leder fram till en händelse varierar i inflytande - vissa orsaker är viktigare än andra.

Du ska här redogöra för det DU anser är de viktigaste faktorerna för varför det blir ett världskrig samt tydligt motivera varför du anser det".

Kommentar till samtliga: I provsvaret är det viktigt att ni motiverar varför de faktorer ni lyfter är viktiga samt hur de leder fram till krig. Var så konkreta ni kan i era beskrivningar och gör ett tydligt urval i vad ni anser viktigt. (Undvik att skriva "allt ni kan") Många lyfter bakomliggande orsaker (ex. Imperialism, Nationalism, Stormaktskonkurrens) men lyckas inte förklara hur dessa utlöser ett krig. Glöm inte att beslut, aktörer och handlingar (löften) är viktiga orsaker att lyfta i denna fråga för att förstå krigsutbrottet och hur det hade kunnat undvikas. Ex. Ö-R:s ultimatum till Serbien, Rysslands löfte till Serbien, VILJAN till krig osv.

Fråga 2: "I Versaillesfreden tvingas Tyskland ta på sig hela skulden för krigsutbrottet.

Var det Tysklands fel? Varför? Varför inte? Redogör för de BÅDA synsätten och lyft argument som ger stöd åt båda sidor. Ta ställning för vad DU anser och motivera ditt ställningstagande".

Kommentar till samtliga: I detta svar ska två olika perspektiv lyftas, dvs Krigsutbrottet VAR Tysklands fel + Krigsutbrottet var INTE Tysklands fel. Flera elever missar att utreda båda perspektiven! OBS, Det är skulden till KRIGSUTBROTTET som ska utredas (här är det flera som hamnar lite utanför frågeställningen) För att lyckas med denna fråga behöver ni lyfta konkreta exempel och händelser som kan förklara skuldfrågan till krigsutbrottet, utifrån de båda synsätten. Beslut som olika länder fattade, löften som gavs, handlingar man utförde. Många missar att utreda ex. Ö-R:s, Serbiens och Rysslands skuld. När du tar ställning för vad DU anser ska du motivera med argument och förklara varför du anser det! "Jag anser att....pga av....och därför tycker jag.....". Ofta tar ni ställning, men glömmer att motivera med argument.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: