Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk hörförståelse

Skapad 2020-04-26 15:41 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Tyska vt-20 så8 Hörförståelse

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
    M2  4-9
  • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
    M2  4-9
  • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
    M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk

För att nå kunskapskraven för de olika nivåerna ska du:

E
C
A
Förstå
Förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredsställande resultat.
Visa din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Kunna välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning, för att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kunna i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kunna i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: