Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2020-04-26 16:20 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Du ska skriva en egen instruerande text med valfritt ämne.

Innehåll

Nästa texttyp vi ska arbeta med är instruerande text.

Instruerande texter skrivs för ge tydliga och enkla instruktioner. Till exempel när du ska koppla in en dator, leka en lek eller spela ett spel. Det är viktigt att instruerande texter är lätta att följa, annars blir det lätt fel.

Tid: Vecka 17 - 20

Arbetssätt

  • Första steget är att få fakta om ämnet. Du kommer i första hand få skriva om sådant du redan vet. Vi kommer tillsammans gå igenom förslag på vad man skulle kunna skriva om och diskuterar muntligt hur en sådan text skulle skrivas.

  • Andra steget är att modellera genren. Du ska få lära dig hur en instruerande text är uppbyggd och vilken typ av språk och meningsbyggnad du bör använda. Detta gör vi genom att läsa andra elevers texter, t.ex. från skolverket. Dessa texter kommer ni i grupp att få bedöma enligt kriterierna för att se vilket betyg texten skulle fått.

  • Tredje steget är att skriva en egen text samt spela in en film där du presenterar din instruktion.

Uppgift

·         Vilka spel gillar du?

·         Vilka är dina favoritlekar?

·         Välj ett spel eller en lek. Tänk dig att du ska förklara för någon som inte vet hur det går till.

 

Gör det här: Skriv en instruktion till ett spel eller en lek. Förklara steg för steg hur man leker leken eller spelar spelet. Beskriv vilka regler som finns och vad spelet eller leken går ut på.

Tänk på att:

·         Dela in texten i stycken. Använd gärna underrubriker.

·         Använd skiljetecken på rätt sätt.

·         Läs igenom din text innan du lämnar in den. 

 

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

·         Veta vad kronologisk ordning är

·         Kunna komponera och använda bilder som kompletterar instruktionerna i texten.

·         Veta vad infinitiv och imperativ är.

·         Kunna berätta om de språkliga drag en instruerande text har.

·         Skriva och organisera en instruerande text

 

Hur skriver man en instruerande text?

Syfte – Förklara hur något görs

Struktur – Rubrik, Lista med material,Stegvis, för det första, för det andra, för det tredje, till slut eller nummer, Bilder som stödjer textens innehåll. Använda "Du-tilltal" eller "man" -tilltal.

 

Språkliga drag – Verbet i imperativ t.ex. ta, sätt, lägg, häll, Beskrivande verb, Sambandsord, Ämnesspecifika ord.

Uppgifter

  • Instruerande text åk 6

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: