Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2020-04-26 16:47 i Katarina Södra skola Stockholm Grundskolor
Medeltiden - - År 1050-1523.
Grundskola 4 Historia
På medeltiden var nästan alla människor bönder, men det växte upp allt fler borgar och städer i Norden. Kristendomen blir religion i Sverige och vi får en kung som enar Sverige så att det blir ett land. Vi börjar medeltiden där vikingatiden tar slut i och med kristnandet från ca: år 1050 och tiden varar fram till Gustav Vasa blir kung år 1523.

Innehåll

Syfte 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att du som elev utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som historiska bildning och historiemedvetande.  

Genom undervisningen i ämnet historia ska; 

 • Du ska utveckla kunskaper om hur det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid,  och hur det också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Du ska utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • Du ska få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift och bilder. 

Centralt innehåll

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom handel och migration, medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt 
  konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper. 
 • Exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

Mål med arbetsområdet Medeltiden

Mål för arbetet med Medeltiden 
Du ska kunna och ska känna till:

 • Hur människor i Sverige levde på medeltiden
 • Hur Sverige blev ett enat kungarike och hur länder och städer i Norden började växa fram.
 • Hur Sverige blev ett kristet land
 • Kyrkans och prästernas roll under medeltiden
 • Viktiga och betydelsefulla personer som t.ex Birger Jarl, heliga Birgitta och Gustav Vasa
 • Viktiga begrepp.
 • De fyra stånden och vad de innebar.
 • Vad Hansan var.
 • Övergripande kunskap om medeltiden. 

Viktiga begrepp inom temat - Medeltiden

påven, stormän, nunnor, digerdöden, adel, biskopar, borgare, kloster, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, munkar, fogde, borgare, de fyra stånden, Hansan

Arbetssätt

På det här viset kommer vi att arbeta:

- Se filmer, delta i gemensamma diskussioner, genomgångar,  läsa i faktaböcker, tankekartor, arbetsschema samt ett avslutande prov. 

 

Bedömning

Jag bedömer;

- Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp.

-Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du har gällande dina arbeten.

Det här visar du i - diskussioner kring filmer, övningar och förhör under lektionerna samt genom dina egna arbeten om Medeltiden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: