Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i albanska v. 17-24 åk 7-9

Skapad 2020-04-26 17:00 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Fördjupa förmågor i läsa, skriva och tala. Vi kommer att jobba med anpassade texter, berättelser, poetiska texter för barn och unga. Eleverna ska kunna anpassa innehållet till olika mottagare och situationer i både skrift och tal. Eleverna ska kunna uttrycka sina åsikter, intressen och argument.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att utveckla kunskaperna i albanska språket genom att arbeta med texter som handlar om olika ämne i vardags liv. Samtidigt vi ska berika ordförordet genom att läsa olika typer av litteraturtexter i albanska språket av viktiga författare i Albaniens litteratur historia. En annan viktigt del av lektion är historiska referenser av perioder och personer som har skapat och format den albanska identiteten. Jämförelsen med Sverige och svenska språket är nödvändig för att materialet ska bli tydligare åt eleverna.

Innehåll

Arbetsområde


Läsa, skriva, kultur och tradition


Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 • Undervisningen i ämnet modersmål på albanska ska hjälpa eleven att utveckla sitt tal- och skriftspråk

 • Undervisning i ämnet modersmål på albanska ska hjälpa eleven att läsa och förstå skönlitterära texter

 • Ska hjälpa eleven att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

 • Genom undervisning ska eleven därför ges möjligheter att utveckla kunskaper om kulturer, traditionen och samhällen där modersmålet talas.

Konkretiserade mål för eleven

 •  

  -Att förstå och tolka utvecklat texter för barn och unga

  -Att skriva utvecklat meningar och texter

  -Att göra utvecklat sammanfattningar av olika texters innehåll

  -Muntligt presentationer och muntlig berättande för olika mottagare

  -Nyheter på albanska

  -Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

  -Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna

  -Albanskas uttal, seder, bruk i jämförelse med svenskans.

  -Kulturella uttrycksformer från området där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

 •  

Undervisning och arbetsmetoder

-          Elevens engagemang i dialoger med lärare och med andra elever.

-          Arbete i par och i grupper

-          Dialogiska aktiviteter

-          Högläsning

-      Projekt och muntliga presentationer

-          Filmer om kultur och tradition

-     Diskussion

-     Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på albanska

-     Synonymer och motsatser

-     Diskussioner om olika ämnen

-     Olika grammatikformer

-     Sociala frågor

-     Viktiga människor som har bidragit på det albanska språket

-     Översättning

-     Sagor/berättelser

-     Högtider

 

Eleven har uppnått målen när... 

 • Kan förstå och tolka utvecklat texter för barn och unga på albanska

 • Kan skriva utvecklat meningar och texter

 • Kan göra muntligt berättande för olika mottagare

 • Kan använda ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

 • Kan förstå albanskas uttal i jämförelse med svenskans

 • Kan beskriva och förklara texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språklig uttryck.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: