Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sp 7_9 Escuchar

Skapad 2020-04-26 19:11 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Hörförståelse_Moderna_Språk_Spanska

Innehåll

Hola chicos y chicas!

En av förmågorna i Spanska som ni tycker att det är svårare än dem andra är hörförståelsen. Inför bedömningen tränade ni på olika hör delar som tillhörde olika teman och nivåer.

Syfte med hörförståelse är att kunna lyssna och förstå en inspelning på spanska och redovisa själva innehållet.  Innehållet varierar genom ABC frågor eller korta frågor som kräver ett svar genom en mening. 

Efter 3 olika hörförståelser skrev ni provet. För att veta var resultaten blev, titta gärna i matrisen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9

Matriser

M2
Sp 7-9 Escuchar

Rubrik 1

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Du har ett begränsat ordförråd inom detta område. Din stavning kan vara osäker.
Du har ett relativt stort ordförråd. Du skriver med ett ganska varierat språk. Texten är begriplig trots en del fel använda ord.
Du har ett varierat ordförråd. Din text är fullt begriplig och du använder olika strategier när du saknar ord.
Ny aspekt
Du uttrycker dig med ett enkelt och begripligt språk. En del brister i ordförråd och grammatik. Formella fel förekommer, men förstör inte förståelsen.
Du uttrycker dig med ett enkelt språk. Du visar på en viss medvetenhet gällande fraser, ordval och grammatik. En del formella fel förekommer som kan störa men förstör inte förståelsen.
Du uttrycker dig med ett enkelt men tydligt språk. Du visar på ett passande ordval och använder några grammatiska strukturer. Få formella fel.
Ny aspekt
Du förstår det mest väsentliga av inspelningen
Du förstår det huvudsakliga av inspelningen
Du förstår inspelningen i sin helhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: