Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder

Skapad 2020-04-26 19:26 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Fysik
Solen värmer och skapar väder. Varje dag talar människor om vädret. Men visste du att värme, vindar och nederbörd beror på att solen värmer upp jordklotet ojämnt. Solen kan ju bara värma en sida i taget. Det skapar väder.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

Du ska lära dig att….

 • Förstå vad värme är
 • Kunna materiens olika former och övergångarna mellan dem
 • Förstå vad som händer när materia värms
 • Förstå vad som händer när materia förlorar värme
 • Förstå vad som är ovanligt med vatten och vilken betydelse detta har
 • Förstå hur värme sprids
 • Veta hur vi förutsäger vädret
 • Kunna förklara olika väderhändelser
 • Kunna förklara växthuseffekten
 • Kunna diskutera faktorer som kan påverka klimatet i framtiden

 

Så här arbetar vi:

·      Har gemensamma diskussioner

·      Arbetar enskilt, tillsammans i par och grupp

·      Göra olika skrivuppgifter

 

 

Begrepp som du ska känna till och kunna använda dig av:

Kelvinskalan

Celsius

Fixpunkter

Fryspunkt

Kokpunkt

Absoluta nollpunkten

Ledning

Strömning

Strålning

Värmeledningsförmåga

Vakuum

Infraröd strålning

Metrologi

Ekvatorn

Luftströmmar

Golfströmmen

Termometer

Barometer

Hydrometer

Väderkarta

Lufttryck

Högtryck

Lågtryck

Kallfront

Varmfront

Vindar

Sjöbris

Moln

Växthuseffekten

 

Din kunskapsnivå bedöms efter hur du...

 • Kan använda dina kunskaper i fysik för att diskutera hur olika saker hänger ihop
 • Kan genomföra olika undersökningar i fysik
 • Kan använda fysikens begrepp och fakta

Ovanstående punkter bedöms vid muntliga presentationer, grupparbete och enskilda inlämningsuppgifter

 

Tidsplan

v.18               Värme

v.19               Väder

 

Förankring i läroplanen

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Syfte: Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar.

 

Centralt innehåll:

Avsnittet behandlar delar av följande centrala innehåll:

 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: