Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning och strategier

Skapad 2020-04-26 21:14 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 6 Matematik
Problemlösning är det du gör när du inte riktigt vet vad du ska göra. Genom att pröva ett antal strategier i olika sammanhang ska du få en verktygslåda att använda vid problemlösning.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • arbeta matematiskt
 • välja och använda olika strategier vid problemlösning

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att gå igenom hur man arbetar matematiskt och olika strategier för att lösa problem.

Problemlösningsstrategier:

 • förenkla problemet
 • rita en figur
 • göra en tabell
 • söka efter mönster
 • göra en modell
 • gissa och prova
 • arbeta baklänges
 • dramatisera problemet
 • skriva en ekvation
 • prova alla möjligheter

Hur?

Du kommer att arbeta både enskilt, i par och i helgrupp. Ibland använder vi uppgifter i boken och ibland använder vi "Tasks" som är laborationslådor med större problemlösningsuppgifter.

Tidsplan

v 18 - 23

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på det arbete du gör under lektionstid och på inlämnade lösningar till problem.

 

Matriser

Ma
Bedömning

F
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
Du kan lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemens karaktär.
Du kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemens karaktär.
Du kan lösa problem på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemens karaktär.
Resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet. Du kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Du kan ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet. Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Du kan ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet. Du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. Du kan ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Du kan beskriva, samtala om och redovisa hur du går tillväga på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan beskriva, samtala om och redovisa hur du går tillväga på ett ändamålsenligt sätt. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Du kan beskriva, samtala om och redovisa hur du går tillväga på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: