Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljömärkning/miljömedvetenhet

Skapad 2020-04-27 07:38 i Gemensamt förskola i Båstad Båstad
Förskola
Vi har jobbat kring olika aspekter av miljöarbete eftersom vår Floyd värnar om vår miljö.

Innehåll

Innehåll

MÅL/MÅLOMRÅDE Lpfö18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  •  

SYFTE: Att få en förståelse för hur vårt åkerbruk fungerar och hur vi producerar våra matvaror och de olika miljömärkningar som finns och hur de fungerar

 

VETENSKAPLIG GRUND OCH BEPRÖVAD ERFARENHET: Vi använder oss av de olika läror som finns. Biologi, ekologi och hur vi använder vår jord. Fakta från klimatforskning och hur vi människor tar hand om vår jord och hur vi påverkar den.

 

BARNKONVENTIONEN: Artikel 28, Varje barn har rätt till utbildning.

 

LÄRANDE/DETTA VILL VI UTVECKLA: En grundförståelse för miljömärkning och hur olika loggor ser ut. Vi pratar om odling, gödsling, övergödda sjöar och vad som är bra för miljön. Att tänka på saker som vi har hemma och vad de har för miljömärkning.

 

FÖRÄLDRASAMVERKAN: Barnen har fått skriva egna lappar att ta med hem för att tillsammans med VH hemma utforska vad man har hemma. Skriva ner det på lappen och ta med tillbaka till förskolan där vi ska utforska vad de har hemma.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: