Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blod och andning vecka 19-24

Skapad 2020-04-27 07:59 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Biologi
Syrets, näringens och avfallets väg genom kroppen samt försvaret mot det som är ett hot mot kroppen.

Innehåll

Blodet och andningen

Lektionsplan för åk 8 , ämne biologi

Förberedd av Helene Christensson

KURSKOD TILL CLASSROOM: ye6gat2

 

SYFTE

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen

MÅL

Att förstå  hur andningen fungerar, hur syret tas ut till kroppens alla celler med blodomloppet, blodets innehåll, hur hjärtat fungerar och hur immunförsvaret fungerar.

MATERIAL SOM BEHÖVS

Laddad i-pad, penna, text som finns i gleerupsportal Biologi 7-9, i kapitel 10 "Miljarder liv i en kropp", i detta kapitel är det "luftvägarna och lungorna" samt "blod och blodomloppet" (texten går att få uppläst eller i lättläst version vid behov).

AKTIVITET

Vi kommer ha genomgångar, se filmklipp (på studi.se), jobba ,med frågor, läsa text enskilt och tillsammans, ha laborationer.

 

Planeringen har eleverna i Classroom, se koden längre upp.

 

BEDÖMNING

Området kommer att avslutas med ett skriftligt prov. Även det som görs under lektionerna (t.ex. svara på frågor, laborationer) kommer att vara del i bedömningen. 

Matriser

Bi
Matris andningen och blodet

F
E
C
A
Information
Användande av informationskälla.
Har svårt att formulera egen text. Skapar t.ex. text med hjälp av lärare.
Du kan använda informationen för att skapa enkla texter med viss anpassning till målgrupp.
Du kan använda informationen för att skapa utvecklade texter med relativt god anpassning till målgrupp.
Du kan använda informationen för att skapa välutvecklade texter med god anpassning till målgrupp.
Undersökning
Förmåga att planera undersökningar.
Eleven behöver hjälp med att planera undersökningar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla planeringar som det går att arbeta utifrån
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera planeringar som det efter bearbetning går att arbeta utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera planeringar som det går att arbeta utifrån.
Undersökning
Användning av utrustning
Har svårt att använda utrustningen på ett säkert sätt.
I I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökning
Förmåga att dra slutsatser
Kan inte dra några slutsatser.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska teorier.
Undersökning
Utvärdering
Kan inte utvärdera resultatets rimlighet.
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Undersökning
Dokumentation Labrapport
Ka´n inte dokumentera undersökningar.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med bilder och skriftliga rapporter.
Kunskaper
Användning av begrepp
Saknar grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: