Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden år 4

Skapad 2020-04-27 08:29 i Forssaängskolan Borlänge
Ämnesområdet Norden för år 5
Grundskola 5 Geografi
Fem länder i norra Europa kallas med ett gemensamt namn för Norden. Det är Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Under detta arbetsområde kommer du att få bekanta dig mer med dessa länder.

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du: 

 • kunna använda viktiga begrepp som t.ex fjord, Golfströmmen, klimat, naturresurs,
 • kunna reflektera kring var i Norden människorna lever och varför,
 • kunna använda kartor av olika slag och använda en kartbok,
 • känna till vilka naturresurser som finns i Norden,
 • känna till delar av Nordens geografi,
 • ha en grundläggande förståelse för Nordens klimat.
 • känna till vad som utmärker Nordens natur och kunna jämföra naturen i de olika länderna.

 

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:

 • klimat
 • glaciär
 • jordglob
 • Norden
 • Skandinavien
 • Golfströmmen
 • fjord
 • naturresurs

 

Undervisning

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera
 • se filmer
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet
 • läsa texter
 • grupparbete med redovisning

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi Norden år 4

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Landskap, resurser & befolkning
I resonemangen beskriver eleven **enkla** samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven **förhållandevis komplexa** samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven **komplexa** samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **väl** fungerande sätt.

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett **i huvudsak** fungerande sätt, samt för **enkla** resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett **relativt väl** fungerande sätt, samt för **utvecklade** resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett **väl** fungerande sätt, samt för **välutvecklade** resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Eleven har **grundläggande** kunskaper om Sveriges och Nordens namngeografi och visar det genom att med **viss** säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har **goda** kunskaper om Sveriges och Nordens namngeografi och visar det genom att med **relativt god** säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om Sveriges och Nordens namngeografi och visar det genom att med **god** säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: