Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortera efter egenskaper

Skapad 2020-04-27 08:35 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 6 Kemi
Guld, vatten och socker är exempel på ämnen. Trä, tegel och glas är exempel på material. Alla ämnen och material har olika egenskaper. Du ska få lära dig hur man kan sortera dessa och utgå från deras egenskaper.

Innehåll

Syfte med undervisningen

 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning. 
 • Genomföra systematiska undersökningar.
 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier. 

Så här kommer vi att arbeta

 • Gemensamma genomgångar.
 • Diskussioner/samtal.
 • Arbete enskilt och i grupp.
 • Filmer.
 • Undersökningar.

Det här ska du lära dig

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna göra indelningar av ämnen och material utifrån egenskaperna

 • Utseende
 • Ledningsförmåga
 • Magnetiska egenskaper
 • Löslighet
 • Brännbarhet
 • Surt eller basiskt 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Indelning, sortera, ämne, reaktion, material, egenskap, pH-värde, ledningsförmåga, brännbarhet, löslighet och utseende.

Så här kan du visa dina kunskaper

Bedömning sker löpande i klassrummet. Både vid genomgångar och diskussioner i helklass och vid grupp- och pardiskussioner. 

 • Genom att delta i diskussioner och andra gemensamma övningar (muntligt).
 • Genom  svar på frågor kring texter som vi läst.
 • Genom att genomföra och dokumentera undersökningar
 • Genom ett skriftligt prov

Matriser

Ke
Sortera efter egenskaper

F
E
C
A
Samtala och diskutera
Undersökningar
Teoretiska kunskaper i kemi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: