Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna Mossen

Skapad 2020-04-27 09:14 i Skogsbacken Österåker
Förskola

Innehåll

Syfte:

syftet med arbetet med Babblarna är arta barnen ska få en ökad förståelse för innehållet i de olika läroplansmålen.

Vad: 

med hjälp av babblarna berör vi alla dess områden, skapande, värdegrund, naturvetenskap, matematik, rörelse/motorik, språk/kommunikation.

Hur:

Varje månad väljer vi ut två babblare som vi fokusera extra på. Vi kommer förmedlar och arbeta med detta på olika sätt, båda teoretiskt och praktiskt.

Varför: 

Vi har utifrån vad barnen visar intresse av och utifrån läroplansmålen valt att arbeta med babblarna för att bibehålla barnens intresse och lära på lustfyllt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: